KuPS ry arvot nojaavat terveellisiin elintapoihin -nikotiinittomuus on osa niitä!

Jalkapalloseura KuPS ry on ollut mukana Nuuskaton urheilu -toimintamallissa vuodesta 2021 lähtien ja nyt he edistävät nikotiinittomuutta junioriurheiluseurassaan uudistuneen Nikotiiniton urheilu -toimintamallin myötä.

Haastattelimme KuPS ry:n toiminnanjohtaja Jari Koistista ja kysyimme häneltä, mikä sai heidät lähtemään mukaan edistämään nikotiinittomuutta toimintamallia hyödyntäen.

KuPS ry:ssä seuran arvot nojaavat terveellisiin elämäntapoihin ja arvojen toteuttaminen seuratoiminnan arjessa on tärkeää. Nikotiinittomuus on yksi osa terveitä elintapoja. -Koistinen toteaa

”Kyllä terveet elintavat kuuluvat urheiluun isona osana ja samalla tavalla kuin puhutaan muista päihteistä, niin tulisi puhua myös nikotiinista ja sen haitoista. Samalla lailla, kun puhutaan unen ja levon merkityksestä sekä rasituksesta, yhtenä osana tulisi puhua myös päihteistä.  Koistinen sanoo.

Päihteitä ei käytetä KuPSin seuratoiminnan aikana.

”Meillä on seuratoiminnassa selkeät säännöt, että päihteiden, kuten nikotiinituotteiden käyttö on seuratoiminnassa kielletty.  Myös valmentajat sitoutuvat tähän, valmentajat hyväksyvät nämä säännöt allekirjoittaessaan valmentajasopimuksen” -Koistinen kertoo.

Vaikka heidän urheiluseuratoiminnassaan nikotiinituotteet eivät ole selkeästi näkyvillä, Koistinen näkee huolestuttavana ilmiönä, että nyt nikotiinituotteita markkinoidaan nuorille urheilijoille. Hänen mielestään faktatietoa nikotiinituotteiden haitoista tarvitaan.  Sillä nikotiini heikentää suorituskykyä ja urheilijan terveyttä. -Koistinen pohtii.

Lue lisää nikotiinin haitoista: nikotiiniton urheilu ja nikotiinin haitat urheilijalle.
KuPS ry toteutti keväällä viestintäkampanjan somekanavillaan nikotiiniton urheilu –toimintamallista sekä nikotiinituotteiden haitoista. Asian esillä pitäminen säännöllisesti on heille tärkeää, jotta tämä asia ei unohtuisi ja ettei kukaan ryhtyisi käyttämään nikotiinituotteita.

“On tärkeää, että nikotiinituotteiden haittoja nostetaan seurassa säännöllisesti esille. Aina, kun nostetaan teemaa esille, se herättää keskustelua. Olemme saaneet nikotiinittomuuden edistämiseen ja viestimiseen tukea Syöpäjärjestöiltä ja Pohjois-Savon syöpäyhdistykseltä. Yhdessä voisimme edistää asiaa ” Koistinen tuumaa.

Luottamussuhde valmentajan ja pelaajan välillä auttaa puheeksi ottamisessa

Koistinen sanoo, tärkeää puheeksi otossa on luottamuksen rakentaminen valmentajan ja nuoren välillä. Luottamus syntyy hitaasti vuosien saatossa mutta kun luottamus on ensin rakennettu, voidaan ottaa puheeksi mitä tahansa arkipäivän asioita. Silloin on helpompi kysyä vaikkapa nuorten ajatuksia nikotiinituotteista tai muista päihteistä.

 

Jokainen nuori, joka ei käytä nikotiinituotteita on voitto

Koistinen toivoo, että kukaan nuori ei aloita kokeilemaan nikotiinituotteita.

”Jokainen, joka ei käytä nikotiinituotteita, on voitto.”

Lisämateriaalia:

Tutustu KuPS Junioreiden tekemään sometyöhön nikotiinittomuuden edistämiseksi: KuPs:n instagram

www.nikotiinitonurheilu.fi tarjoaa tukea ja maksuttomia työvälineitä urheiluseuroille nikotiinittomuuden edistämiseen.