Henkilökohtainen lopettamissuunnitelma tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittautumiseksi

HUOM! Sivun sisällöt eivät ole vielä valmiita. Lopettamisen tuen malli on kehitteillä oleva malli, jota pilotoidaan kevään ja syksyn aikana.

Lopettamissuunnittelma tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittautumiseksi on kunkin henkilökohtainen suunnitelma, jossa pohditaan esimerkiksi lopettamisen syitä ja hyötyjä sekä asetetaan varsinainen lopettamispäivämäärä. Voit myös ladata suunnitelman PDF-muodossa (tulossa).

Käytön koetut hyödyt

 • Millaisia hyötyjä koet käytöstä olevan sinulle? (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät,..)

Lopettamisen syyt ja hyödyt

 • Millaisia hyötyjä sinulle voisi olla lopettamisesta? (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät,..)
 • Millaisena näet tulevaisuutesi ilman tuotteiden käyttöä?

Aiemmat lopettamiskokeilut ja -kokemukset

 • Millaisia lopettamiskokemuksia sinulla on ollut, mikä onnistui, mikä meni pieleen? Mitä niistä voi oppia?
 • Entä onko joku lähipiirirssäsi lopettanut? Mikä hänellä onnistui, mikä meni pieleen? Mitä niistä voi oppia?

Arjen toimintamallit

 • Missä tilanteissa käytät erityisesti tuotteita? (tilanne 1, tilanne 2,..)
 • Millaisia muutoksia omissa arkitavoissa ja tottumuksissa voisit tehdä, jotta käyttöä ei olisi ja mitä tilalle? (muutos 1, muutos 2,..)

Retkahdusten ennakointi

 • Missä tilanteissa sinulle voi tulla houkutuksia? (riskitilanne 1, riskitilanne 2,..)
 • Entä miten voisit toimia houkutustilanteissa retkahtamisen estämiseksi? (toimintamalli 1, toimintamalli 2,..)

Läheisten tuki

 • Kuka voisi olla sinulle henkilö, jolle kertoa lopettamisessa, ja joka voisi tukea sinua lopettamisessa?
 • Milloin ja miten kerrot hänelle lopettamisesta ja toiveestasi saada häneltä tukea?

Lopettamispäivämäärä

 • Aseta itsellesi päivämäärä lopettamiselle

Lopettaminen

 • Lopetan ensin vähentämällä ________ mennessä ________ määrä
 • Lopetan kokonaan ________

Seurantakäynneillä

 • Miten lopettamissuunnitelma on toteutunut?
 • Onko lopettaminen onnistunut?
 • Onko päätös pysyvä?