Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Ammatti-identiteetti ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

Tavoite

Opiskelija osaa toimia osana työyhteisöä. Tavoiteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman alan ammatti-identiteettiä ja ammattietiikkaa suhteessa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Lisäki tavoitteena on tarkastella kriittisesti työpaikkojen toimintatapoja ja -kulttuuria liittyen tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön.

Toteutus

Opiskelijalle annetaan kotitehtäväksi haastatella työpaikalla oman alan ammattilaista (työkaveria, kollegaa harjoittelupaikasta) ja kirjata vastaukset ylös. Haastatteluun voi osallistua ”nimettömänä” tai sen voi tarvittaessa tehdä kuvitellusti parityöskentelynä siten, että haastateltava miettii itselleen roolihahmon.

Esimerkkikysymyksiä:

  1. Kuinka suuri osa työntekijöistä tupakoi tai käyttää muita nikotiinituotteita?
  2. Onko työpaikka savuton? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
  3. Miten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön suhtaudutaan työpaikassasi? Pidetäänkö sitä hyväksyttävänä vai epäsopivana? Miksi?
  4. Mitä hyötyä savuttomuudesta/nikotiinittomuudesta on työsi/ammattisi kannalta?
  5. Miten työpaikallasi tuetaan lopettamista?

Tämän jälkeen keskustellaan tunnilla, mitä haastatteluista jäi päällimmäisenä mieleen ja mitä haastatteluiden perusteella opittiin.

  • Käyttävätkö alasi ammattilaiset paljon vai vähän tupakkaa ja muita nikotiinituotteita? Miksi?
  • Miten työpaikoilla suhtaudutiin työntekijöiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön? Voiko ammattilainen polttaa tupakkaa tai käyttää muita nikotiinituotteita?
  • Mitä hyötyä savuttomuudesta/nikotiinittomuudesta on tulevassa työssäsi?
  • Millaisia sääntöjä tai toimintatapoja alasi työpaikoilla on tyypillisesti tupakointiin ja muihin nikotiinituotteisiin liittyen?