Tehtävät / Lukio

Lapsityövoiman käyttö tupakkateollisuudessa

Tavoite

Opiskelijat saavat käsityksen lapsityövoiman käytöstä tupakkateollisuudessa sekä ymmärtävät, millaisia haittavaikutuksia sillä on lasten terveyteen.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videon Child Labour In The US Tobacco Industry (Marcus Bleasdale, Vimeo) kohdan 0.00-5.50.

 

Opiskelijat keskustelevat yhdessä, millaisia ajatuksia video herätti sekä kokoavat taululle miellekartan siitä, millaisia vaikutuksia tupakkaviljelmillä työskentelyllä on lasten ja nuorten elämään. Opiskelijat pohtivat yhdessä myös sitä, millä keinoin tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa.


Katso myös

Tehtävät / Lukio