Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Mielipiteitä savuttomasta työpaikasta

Tavoite

Opiskelijat pohtivat omia mielipiteitä, asenteita ja käsityksiä teemaan liittyen. Opiskelijat oppivat perustelemaan mielipiteitään ja laajentamaan ajatteluaan kuulemalla toisten perusteltuja mielipiteitä.

Toteutus

Opettaja laittaa luokan nurkkiin laput: “Täysin samaa mieltä”, “Jokseenkin samaa mieltä”, “Jokseenkin eri mieltä” ja “Täysin eri mieltä”. Opettajan lukee yhden väittämän, jonka mukaan opiskelijat menevät seisomaan siihen nurkkaan, joka vastaa hänen mielipidettään. Opettaja pyytää opiskelijoita perustelemaan, miksi he menivät valitsemaansa nurkkaan. Eriäviä mielipiteitä kannattaa nostaa esiin. Jos jonkun toisen perustelut vakuuttavat, voivat opiskelijat muuttaa paikkaansa. Alla olevien esimerkki väitteiden lisäksi opettaja ja opiskelijat voivat itse keksiä lisää väitteitä.

Esimerkki väitteitä:

  • Haluan tulevaisuudessa työskennellä savuttomassa työpaikassa.
  • Tupakointi ja tulevassa ammatissani työskenteleminen sopivat huonosti yhteen.
  • Työpaikan maine kärsii, jos työntekijät polttavat tupakkaa tai käyttävät muita nikotiinituotteita.
  • Työnantajan maksamat bonukset ovat tärkeä motivaattori työntekijöiden tupakoinnin lopettamiseen.
  • Tupakkapaikalla kuulee työpaikan parhaat jutut.
  • Tupakointi ja muiden nikotiinituotteiden käyttö vaikuttavat negatiivisesti asiakassuhteisiin.