Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Miksi savuton työpaikka on tärkeä asia?

Tavoite

Opiskelijat ymmärtävät, miksi savuttomaan työpaikkaan pyritään ja millaisia riskejä tupakointi voi aiheuttaa oman alan töissä.

Tehtävänanto

  1. Opiskelijat listaavat ryhmissä 5 minuutin ajan mahdollisimman monta asiaa otsikon: “Miksi savuton työpaikka on tärkeä asia” alle. Lasketaan, kuinka monta asiaa kukin ryhmä sai keksittyä. Ryhmä, joka keksi eniten asioita, esittää listansa muille ryhmille. Tämän jälkeen muut ryhmät lisäävät asioita, joita ryhmän esityksessä ei tullut esiin. Lopuksi verrataan opiskelijoiden listojen asioita Savuton työpaikka -esitteen (savutonsuomi.fi) asioihin ja keskustellaan niistä.
  2. Opiskelijat listaavat ryhmissä 5 minuutin ajan mahdollisimman monta riskitekijää, joita tupakointi voi aiheuttaa oman alan työtehtävissä. Ryhmä, joka keksi eniten asioita, esittää listansa muille ryhmille. Tämän jälkeen muut ryhmät lisäävät asioita, joita ryhmän esityksessä ei tullut esiin.