Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Mistä apua lopettamiseen?

Tavoite

Opiskelijat pohtivat, millaista tukea eri tahot voivat antaa henkilölle, joka yrittää lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Tehtävänanto

Jaetaan opiskelijat viiteen ryhmään. Heille kerrotaan, että heidän ystävänsä on yrittänyt lopettaa tupakan polttoa ja hän on noudattanut saamiaan ohjeita: Tupakoinnin lopettaminen: 5 x näin pysyt päätöksessäsi. Nämä ohjeet eivät ole kuitenkaan auttaneet häntä ja tupakointi on jatkunut.

Kukin ryhmä saa pohdittavakseen yhden alla olevan kysymyksen:

  • Miten opettajat voisivat tukea ystävääsi tupakoinnin lopettamisessa?
  • Miten terveydenhoitaja voisi tukea ystävääsi tupakoinnin lopettamisessa?
  • Miten hyvä ystävä, joka itse polttaa, voisi tukea ystävääsi tupakoinnin lopettamisessa?
  • Miten hyvä ystävä, joka ei itse polta, voisi tukea ystävääsi tupakoinnin lopettamisessa?
  • Miten vanhemmat voisivat tukea ystävääsi tupakoinnin lopettamisessa?

Vastaukset kirjataan kysymyspaperille. Kysymykset kiertävät ryhmästä toiseen. Ryhmät tutustuvat muiden ryhmien vastauksiin ja täydentävät niitä sekä keksivät lisää vastauksia. Kun koko kierros on tehty ja jokainen ryhmä on vastannut kaikkiin kysymyksiin, vastauspaperi palautuu kysymystä ensimmäisenä käsitelleeseen ryhmään. He esittelevät koosteen vastauksista. Jos ryhmä on iso voidaan luokka jakaa puoliksi ja molemmista puolikkaista muodostetaan viisi ryhmää. Näin kummassakin puoliskossa kiertää saman sisältöiset viisi lappua.