Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Nuuskaamisen lopettaminen – tapaus Juuso

Tavoite

Opiskelijat pohtivat, millaiset tekijät voivat auttaa nuuskaamisen lopettamisessa ja mitä hyötyjä lopettamisesta on.

Tehtävänanto

Opiskelijat lukevat artikkelin Korvasin nuuskan ulkoilulla, purkalla ja ruualla ja katsovat artikkelin lopussa olevan videon. Tämän jälkeen opiskelijat pohtivat joko yksin tai ryhmissä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Miksi ja millaisissa tilanteissa Juuso käytti nuuskaa?

Mitkä tekijät saivat Juuson pohtimaan nuuskan käytön lopettamista?

Millaisia keinoja Juuso käytti tukeakseen nuuskan lopettamista?

Millaisia vaikutuksia Juuso on huomannut lopetettuaan nuuskan käytön?

Millaisia ohjeita Juuso antaa nuuskan käytön lopettamiseen?