Tehtävät / Alakoulu

Oma arkirytmi

Tavoite

Oppia tuntemaan terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja -tottumuksia. Auttaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja omassa elämässä.

Toteutus

Alkuun opettaja näyttää oppilaille Puhtia päivään-videon:

Videon katsomisen jälkeen opettaja käy yhdessä oppilaiden kanssa läpi, mitä terveelliseen arkirytmiin kuuluu.

Oppilas tarkastelee omaa arkirytmiään yhdessä vanhemman kanssa tehtävän kotitehtävän avulla: Oma arkirytmi (pdf). Kotitehtävän pohjalta luokka keskustelee siitä, miten omaa arkirytmiään voisi muuttaa terveellisemmäksi.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu