Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Päätös tai vahvistus oppilaitoksen nikotiinittomuudesta

Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen on esimmäinen askel kohti nikotiinitonta oppilaitosta. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Videolla Savon koulutukuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, mitä Nikotiiniton Sakky tarkoittaa, mitä hyötyä nikotiinittomuudesta on ja mikä on oppilaitoksen johdon rooli nikotiinittomuuden edistämisessä.

 

Esimerkki oppilaitoksen tekemästä nikotiinittomuuslinjauksesta:

Tupakointi, nuuskan tai sähkötupakan käyttö on kielletty kokonaan oppilaitoksen sisätiloissa, ulkoalueilla ja opiskelija-asuntoloissa. Tupakointiin tai muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Nikotiinittomuus koskee työelämässä oppimista, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämiä tilaisuuksia sekä matkoja. Koskee kaikkia, henkilökuntaa, opiskelijoita, ulkopuolisia työntekijöitä ja vierailijoita.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäjien edellytetään huomioivan nikotiinittoman oppilaitoksen reunaehdot.

Oppilaitoksen henkilökunnan vastuulla on olla opiskelijoille hyvänä esimerkkinä. Henkilöstön ei pidä missään tilanteessa käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita opiskelijoiden seurassa. Henkilöstöllä on myös velvollisuus puuttua asiaan, mikäli käyttökieltoa rikotaan.

Lisätietoa:

Tupakkalaki

Opetushallitus: Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä.

Savuton Kunta: Savuton oppilaitos toimenpideohjelma