Tehtävät / Lukio

Mitä haittaa tupakka- ja nikotiinituotteista on ympärillä oleville

Tavoite

Arvioida kriittisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön haittoja ympärillä oleville, erityisesti lapsille.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videon Hengenpidättäjä (Tuhkalapset, Youtube)

Tämän jälkeen opiskelijat tutustuvat Fressiksen artikkeleihin

Opiskelijat keskustelevat, millaisia ajatuksia video ja tutkimustulokset herättävät heissä. Opiskelijat pohtivat yhdessä, millaisia vaikutuksia tupakoinnilla on ympärillä oleviin ihmisiin ja millaisia keinoilla lapsia on pyritty suojelemaan passiiviselta tupakoinnilta.

Lisätietoa passiivisen tupakoinnin haitoista saa Ilman syöpää -sivustolta:

Passiivinen tupakointi


Katso myös