Tehtävät / Lukio

Passiivinen tupakointi

Tavoite

Arvioida kriittisesti tupakoinnin haittoja ympärillä oleville ihmisille, erityisesti lapsille.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videon Hengenpidättäjä (Tuhkalapset, Youtube)

Tämän jälkeen opettaja heijastaa näkyviin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tupakkatilasto 2017 -esityksen, sivu 7, joka kuvaa raskaana olevien naisten tupakointia.

Opiskelijat keskustelevat, millaisia ajatuksia video ja tutkimustulokset herättävät heissä. Opiskelijat pohtivat yhdessä, millaisia vaikutuksia tupakoinnilla on ympärillä oleviin ihmisiin ja millaisia keinoilla lapsia on pyritty suojelemaan passiiviselta tupakoinnilta.

Lisätietoa passiivisen tupakoinnin haitoista saa Ilman syöpää -sivustolta:

Passiivinen tupakointi