Tehtävät / Lukio

Suomalaisten tupakkatuotteiden käyttö

Tavoite

Opiskelijat tutustuvat suomalaisten tupakointiin ja nuuskaan käyttöön liittyviin tilastotietoihin ja pohtivat, mitkä tekijät vaikuttavat näihin tuloksiin.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat THL:n Tupakkatilasto 2017 -aineistoon ja pohtivat sen jälkeen ryhmissä seuraavia kysymyksiä:

  1. Millaisia muutoksia tupakoinnissa on tapahtunut vuodesta 2001 lähtien? (esityksen sivut 2-6)
  2. Mitkä tekijät voivat selittää näitä muutoksia?

Opiskelijat tutustuvat Kouluterveyskyselyn tuloksiin: Nuuskaa päivittäin % (peruskoulu, lukio ja ammatillinen oppilaitos) ja pohtivat sen jälkeen ryhmissä seuraavia kysymyksiä:

  1. Millaisia muutoksia nuorten nuuskaamisessa on tapahtunut eri oppiasteilla vuosien 2017-2019 välillä? Mitkä tekijät voivat selittää näitä muutoksia?
  2. Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien nuuskan käytössä? Mitkä tekijät voivat selittää näitä tuloksia?

Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio