Tehtävät / Alakoulu

Terveysaurinko

Tavoite

Oppia, mikä on terveydelle hyväksi ja mikä haitaksi. Auttaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja omassa elämässä.

Toteutus

Opettaja kokoaa kollaasityöskentelyä varten kuvamateriaalia. Kuvia voi leikata esimerkiksi aikakauslehdistä. Oppilaat jaetaan viiteen ryhmään. Kullekin ryhmälle annetaan aihepiiri: 1) ravinto, 2) liikunta, 3) uni ja lepo, 4) mieli, 5) perhe ja ystävät. Ryhmäläiset valitsevat materiaalin joukosta omaan aihepiiriin sopivia kuvia. Jokaiselle ryhmälle annetaan kaksi paperia. Toiselle paperille kootaan omaan aiheeseen liittyviä positiivisia/terveellisiä asioita ja toiselle paperille aiheeseen liittyviä negatiivisia/epäterveellisiä asioita.

Lopuksi aiheista keskustellaan yhdessä luokan kanssa. Keskustelussa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi terveys on kiva asia? Mitä kaikkea voi tehdä, kun on terve?
  • Mitä terveellisiä asioita omasta elämästä löytyy? Entä epäterveellisiä? Miten voisi elää terveellisemmin?

Opettaja voi näyttää oppilaille myös tämän lyhyen videon:


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu