Tehtävät / Lukio

Tupakkatuotteiden käyttö maailmassa

Tavoite

Opiskelijat saavat tietoa tupakkatuotteiden käytöstä globaalilla tasolla sekä oppivat tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat tupakkatuotteiden käyttöön liittyviin tilastotietoihin (Our world in Data) ja vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaisia eroja on eri maiden/maanosien välillä tupakkatuotteiden käytön yleisyydessä? Mistä nämä erot voivat johtua?
  2. Millaisia eroja on miesten ja naisten tupakkatuotteiden käytössä? Mistä nämä erot voivat johtua?
  3. Millaisia muutoksia on tapahtunut tupakkakuolleisuudessa vuosien 1990-2016 välillä?
  4. Millaisia eroja on köyhien, keskituloisten ja rikkaiden maiden miesten tupakkatuotteiden käytössä? Mistä nämä erot voivat johtua?