Tehtävät / Lukio

Tupakkatuotteiden vaikutus ympäristöön

Tavoite

Opiskelijat oppivat arvioimaan kriittisesti tupakkatuotteiden vaikutuksia ympäristöön.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videon;

Environmental effects of tobacco industry (Be Puff Free, Youtube)

Opiskelijat tutustuvat myös WHO:n infograafiin Environment.

Tämän jälkeen opiskelijat kirjoittavat artikkelin, jossa käsittelevät tupakkatuotteiden valmistuksen ja käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lisätietoa artikkelin kirjoittamista varten voi etsiä netistä.


Katso myös

Tehtävät / Lukio