Tehtävät / Lukio

Tupakkavalistus

Tavoite

Opiskelijat arvioivat tupakkavalistuksen keinoja nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat Lääkärit tupakkaa vastaan -sivustolta löytyvään Sinua huijataan -diaesitykseen, joka on suunnattu 6.-8.-luokkalaisten tupakkakokeilujen ja tupakan käytön ehkäisyyn.

Opiskelijat arvioivat, millainen vaikutus tällaisella valistuksella on nuorten tupakkakokeiluihin ja käyttöön. Lisäksi he pohtivat, mitkä esitetyistä faktoista vetoavat parhaiten kohderyhmään ja millaista on vaikuttava valistus tupakka- ja nikotiinituotteista.


Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio