Tehtävät / Alakoulu

Tupakoimattomuus-circuit

Tavoite

Vahvistaa tupakoimattomuutta tukevia asenteita. Ehkäistä tupakointikokeiluja ja tupakoinnin aloittamista. Kehittää luovuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Toteutus

Opettaja valmistelee rastit ennen oppituntia. Tunnilla opettaja jakaa oppilaat neljään eri ryhmään. Ryhmien tehtävänä on kulkea rastit läpi ja suorittaa niiden tehtävät. Tarvittaessa opettaja voi kellottaa jokaiselle rastille aikaa esimerkiksi 5 minuuttia. Suoritusten jälkeen tai tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat palautteen jokaisesta rastista erikseen. Rastit voidaan myös purkaa yhdessä keskustellen.

Rastit

1. Kirjaimet sekaisin: Oppilaille annetaan lista sanoista, joissa kirjaimet ovat menneet sekaisin. Oppilaiden tehtävänä on järjestää kirjaimet oikeaan järjestykseen niin, että kirjaimista muodostuu jokin tupakointiin liittyvä sana.

Sanat ovat: 1) tonikinii (nikotiini) 2) risuvuuppi (riippuvuus) 3) hapa juha (paha haju) 4) viisipennas pakotuntii (passiivinen tupakointi) 5) ykäsukkatap (tupakkayskä)

2. Savuttomuuspaperi: Rastilla on pöytä, jossa on kullekin ryhmälle oma paperi. Ryhmäläisten tehtävänä on kirjoittaa paperiin mahdollisimman monta syytä, miksi ei kannata polttaa tupakkaa. Jokaisesta kelvollisesta vastauksesta saa pisteen.

3. Röökimiimi: 2–3 ryhmäläistä valitaan miimikoiksi. Miimikot saavat listan tupakointiin keskeisesti liittyvistä haitoista. Heidän tehtävänsä on esittää haittoja haluamassaan järjestyksessä muille, ja muiden tehtävä on arvata. Miimikot eivät saa puhua, ja he voivat esiintyä ryhmänä tai jokainen voi esittää omalla tavallaan. Jokaisesta oikeasta arvauksesta tulee piste.

Lista haitoista: kunto huononee, rahat menee, paha haju, tupakkayskä, iho huononee

4. Kiitos EI!: Oppilaat keksivät vaihtoehtoja, miten kieltäytyä tarjotusta tupakasta. Ryhmät keksivät mahdollisimman monta ei-vastausta. Jokaisesta perustellusta ei-vastauksesta saa pisteen.


Katso myös