Tehtävät / Lukio

Tupakointi ja terveyserot

Tavoite

Opiskelijat pohtivat tupakoinnin yhteyttä sosioekonomiseen asemaan ja terveyserojen syntyyn.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat ATH:n tilastokuvioon (THL), josta voi katsoa oman alueen/paikkakunnan sosioekonomiset erot päivittäisessä tupakoinnissa.

Opiskelijat pohtivat, mitkä ovat tilastokuvion päätulokset ja mitkä tekijät voivat selittää tätä tulosta. Tämän jälkeen opiskelijat tutustavat WHO:n infograafiin Poverty ja lopuksi ottavat kantaa väitteiseen: Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy on yksi keskeinen toimi terveyserojen kaventamisessa.