Tehtävät / Lukio

Tupakointi ja terveyserot

Tavoite

Opiskelijat pohtivat tupakoinnin yhteyttä sosioekonomiseen asemaan ja terveyserojen syntyyn.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat Sotkanet.fi (THL) tilastotietokantaan, josta voi katsoa oman alueen/paikkakunnan ja koko maan koulutustasojen erot päivittäisessä tupakoinnissa. Opiskelijat pohtivat, mitkä ovat tilastokuvion päätulokset ja mitkä tekijät voivat selittää tätä tulosta.

Tämän jälkeen opiskelijat tutustavat tupakointia ja köyhyyttä käsittelevään artikkeliin ja erityisesti sivuilla 2 ja 5 oleviin kuvaajiin.

Lopuksi opiskelijat ottavat kantaa väitteiseen: Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy on yksi keskeinen toimi terveyserojen kaventamisessa.