Tehtävät / Lukio

Tupakointi ja terveyserot

Tavoite

Opiskelijat pohtivat tupakoinnin yhteyttä sosioekonomiseen asemaan ja terveyserojen syntyyn.

Toteutus

Opiskelijat tutustuvat Sotkanet.fi (THL) tilastotietokantaan, josta voi katsoa oman alueen/paikkakunnan ja koko maan koulutustasojen erot päivittäisessä tupakoinnissa. Opiskelijat pohtivat, mitkä ovat tilastokuvion päätulokset ja mitkä tekijät voivat selittää tätä tulosta.

Opiskelijat tutustuvat ensin koko maan tilastoon: Sotkanet.fi . Tänne on syötetty indikaattorit ja vuodet valmiiksi, joten opiskelijan tulee painaa ainoastaan ’Näytä tilastot’ -kuvaketta sivun alalaidassa. Tämän jälkeen opiskelijat voivat tutustua oman alueensa tilanteeseen muuttamalla alueen.

Tämän jälkeen opiskelijat tutustavat tupakointia ja köyhyyttä käsittelevään artikkeliin ja erityisesti sivuilla 2 ja 5 oleviin kuvaajiin.

Lopuksi opiskelijat ottavat kantaa väitteiseen: Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy on yksi keskeinen toimi terveyserojen kaventamisessa.


Katso myös