Tehtävät / Alakoulu

Tupakkatuotteet ja sosiaalinen media

Tavoite

Oppilaan tieto tupakka-ja nikotiinituotteista lisääntyy. Oppilas oppii tarkastelemaan riippuvuutta sekä fyysisenä että sosiaalisena ilmiönä. Oppilas oppii näkemään, millaiset asiat sosiaalisessa ympäristössä ja mediassa vaikuttavat hänen terveyskäyttäytymiseensä.

Toteutus

Luokka kartoittaa yhdessä ennakkotietonsa tupakka- ja nikotiinituotteista; mitä he tietävät tuotteista, ovatko he kohdanneet niitä arjessa jne.

Tämän jälkeen oppilaat voivat jakautua kiinnostuksensa mukaan selvittämään lisätietoa tupakasta, sähkötupakasta ja nuuskasta. Tiedot voi kasata sähköiselle alustalle tai luokan taululle, jota kaikki voivat työstää. Oppilaat esittelevät löytämänsä tiedot muille ryhmille.

Tämän jälkeen oppilaat pohtivat sosiaalisen median viestejä suhteessa kerättyyn tietoon. Pohdinnan tueksi oppilaat voivat käydä katsomassa aiheeseen liittyviä sosiaalisen median viestejä eri some-kanavissa (esim. Instagram). Millaisia tupakkatuotteisiin liittyviä viestejä somessa liikkuu? Ovatko viestit todenmukaisia? Miten sosiaalisessa mediassa vastaan tulevien viestien todenmukaisuutta voidaan arvioida?

Lisäksi voidaan pohtia, onko olemassa esimerkiksi tiettyjä ryhmiä, joissa tupakoidaan/käytetään nuuskaa erityisen paljon ja miten tällaisen ryhmän käytökseen ja/tai asenteeseen voidaan vaikuttaa?

Lopuksi oppilaat suunnittelevat tietojensa sekä tekemiensä havaintojen perusteella tupakkatuotteiden vastaisen some-mainoksen tietylle kohderyhmälle.

Ryhmät esittelevät toisilleen tuotoksensa. Sen jälkeen he voivat esimerkiksi äänestää näistä vuoden mainoksen. Jokaisen tulee perustella lyhyesti, miksi valitsi juuri ko. mainoksen.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu