Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyön koordinaattori

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyötä koordinoi nimetty henkilö tai henkilöt ja toimii yhteistyössä esimerkiksi alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa. Keskeisenä tehtävänä on pitää nikotiinittomuustyön lankoja käsissä ja koordinoida mm. tiedottamista opiskelijoille, huoltajille ja keskeisille verkostoille.

Henkilöstön edustajana hän toimii esimerkkinä ja huolehtii, että opiskelijoilla on tiedossa yhteiset pelisäännöt ja ohjeistaa opiskelijaa tarvittaessa.


Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyötä koordinoivan toimintamallit ja työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu