Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa

Opiskeluhuoltoryhmä määrittää hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisen painopisteet ja nikotiinittomuuden edistäminen on yksi näistä. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajan tasalla ja toteutuvat käytännössä.

Opiskeluhuollossa opiskelijan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö otetaan puheeksi. Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille.

Nykytilan arviointi

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilan arvioinnin avulla opiskeluhuoltoryhmä määrittää tarvittavat kehittämistoimet 12 kysymyksen avulla.

Nykytilan arvioinnissa käsitellään neljä eri osa-aluetta:

  • OSA1 Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen
  • OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa
  • OSA3 Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus
  • OSA4 Oppilaitoksen toteuttama viestintä eri kohderyhmille eri
    viestintäkanavissa

NYKYTILAN ARVIOINTI (LINKKI WEBROPOL-LOMAKKEESEEN)

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos