Nikotiinittomuusviestintä

Nikotiinittomassa oppilaitoksessa oppilaitoksen henkilökunta on perehdytetty nikotiinittomuutta tukeviin toimintakäytänteihin, joita ylläpidetään ja päivitetään yksiköiden opiskeluhuoltoryhmien ja työhyvinvointiorganisaation kautta.

Nikotiinittomuudesta viestitään mm. oppilaitoksen kotisivuilla, Intrassa ja aloittavien opiskelijoiden perehdytyksessä. Nikotiinittomuus näkyy myös sosiaalisessa mediassa, info-tauluilla ja oppilaitoksen tiloissa esimerkiksi julisteilla.

Nikotiinittomuusviestinnän suunnittelussa on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Muistilista nikotiinittomuusviestintään:

  • Henkilöstön perehdytys
  • Opiskelijoiden perehdytys
  • Hyväksymiskirje
  • Koulutus- ja oppisopimuslomakkeet
  • Wilma: opiskelijat ja huoltajat
  • Rekrytointi-ilmoitukset
  • Tiedottaminen vanhempien illassa
  • Kotisivut
  • Intra
  • InfoTV
  • Julisteet
  • Asiakaspysäköintilupa
  • Sosiaalinen media

Nikotiinittomuusviestinnän materiaalit

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos