Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmä määrittää hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisen painopisteet ja nikotiinittomuuden edistäminen on yksi näistä. Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Arviointityökalun avulla opiskeluhuoltoryhmä määrittää oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilan 12 kysymyksen avulla.

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia.

Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

 


Nikotiiniton amis -arviointityökalu opiskeluhuoltoryhmälle

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Opiskeluhuoltoryhmän toimintamallit ja työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu