Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen

Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen on esimmäinen askel kohti nikotiinitonta oppilaitosta. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia. Johto tiedottaa pelisäännöistä ja toimintaohjeista järjestelmällisesti ja mahdollistaa ammatillista kasvua ja työkykyä tukevan toiminnan kehittämisen. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

Savon ammattiopistossa nikotiinittomuudesta viestimisessä on huomioitu esimerkiksi seuraavat tiedotettavat tahot:

  • Kuntayhtymän hallinto
  • Koulutuspalvelut
  • Tilapalvelut ja kiinteistöhuolto
  • Tietohallinto
  • Markkinointi ja viestintä
  • Henkilöstöpalvelut
  • Opiskelijapalvelut
  • Luottamushenkilöt
  • Rekrytointi-ilmoitukset
  • Ulkopuoliset vierailijat

Oppilaitoksen johtoa ja koko organisaatiota koskevat työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu