Oppilaitoksen johto

Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen on esimmäinen askel kohti nikotiinitonta oppilaitosta. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia. Johto tiedottaa pelisäännöistä ja toimintaohjeista järjestelmällisesti ja mahdollistaa ammatillista kasvua ja työkykyä tukevan toiminnan kehittämisen. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

Vinkki nikotiinittomuusviestintään:

Oppilaitoksen nikotiinittomuslinjauksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä tulee viestiä koko oppilaitoksen henkilöstölle, opiskelijoille ja huoltajille sekä keskeisille yhteistyötahoille, kuten esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tarjoaville. Kertaluontoinen tiedottaminen ei aina tavoita kaikkia, joten asiasta on hyvä tiedottaa ja muistuttaa säännöllisesti. Savon ammattiopistossa nikotiinittomuudesta viestimisessä on huomioitu esimerkiksi seuraavat tiedotettavat tahot:

  • Kuntayhtymän hallinto
  • Koulutuspalvelut
  • Tilapalvelut ja kiinteistöhuolto
  • Tietohallinto
  • Markkinointi ja viestintä
  • Henkilöstöpalvelut
  • Opiskelijapalvelut
  • Luottamushenkilöt
  • Rekrytointi-ilmoitukset
  • Ulkopuoliset vierailijat

Oppilaitoksen johdon toimintamallit ja työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu