Toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto

Oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistäminen ammatillisessa oppilaitoksessa on vaikuttavaa kun iso joukko sitoutuu yhteisen hyvän eteen. Tutkimusten mukaan oppilaitosten ja siellä toimivien aikuisten mahdollisuudet vaikuttaa nuoren terveyskäyttäytymiseen ovat merkittävät. Jotta oppilaitos toimii hyvinvointia edistävänä opiskeluympäristönä ja ehkäisee tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, tarvitaan tähän kaikkien sitoutumista.

Nikotiinittomuuden edistämisen toimintamallit ja työkalut ovat kaikki saatavilla maksutta tältä sivustolta. Toimintamallit ja työkalut sisältävät:

 • Konkreettisia esimerkkejä toimintaohjeista, pelisäännöistä ja linjauksista
 • Valmista materiaalia ohjauksen tueksi​
 • Puheeksi oton malli: miten ottaa tupakka- ja nikotiinituotteet puheeksi opiskelijan kanssa
 • Pohja opiskeluhuollon tuen vahvistamiseen
 • Ideoita muun välituntitekemisen järjestämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen​
 • Valmiita viestintämateriaaleja

Nikotiinittomuuden edistäminen on vaikuttavaa silloin kun se on kaikkien asia

Toimintamallit ja työkalut ovat vaikuttavia vain silloin kun nikotiinittomuuden edistäminen läpäisee oppilaitoksen rakenteet. Jotta henkilöstö voi omalta osaltaan edistää opiskelijan nikotiinittomuutta, täytyy myös henkilöstön nikotiinittomuutta tukea. Tästä syystä Nikotiiniton amis -kokonaisuus ei suosittele pelkästään yksittäisten toimintamallien tai työkalujen käyttöönottoa, vaan nikotiinittomuuden edistämisen toimet tulee ulottaa oppilaitoksen rakenteisiin asti.

Työkalut käyttöön itsenäisesti tai alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilan arvioinnissa opiskeluhuoltoryhmä määrittää oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilan 12 kysymyksen avulla. Oppilaitos voi ottaa toimintamallit ja työkalut käyttöönsä itsenäisesti tai käynnistää prosessi alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana.

Nikotiiniton amis -arviointityökalu

Voitte pyytää alueenne yhteyshenkilön yhteystietoja tällä lomakkeella. Alueellinen Syöpäyhdistys tarjoaa ohjausta ja tukea toimintamallien ja työkalujen käyttöönottossa. Mainitkaa viestissä oppilaitoksen nimi, paikkakunta ja omat yhteystietonne.

Toimintamallien ja työkalujen käyttöönoton prosessi yhdessä alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa

1. Yhteydenotto

 • Alueellinen Syöpäyhdistys esittelee aiheen oppilaitoksen johdolle ja opiskeluhuoltoryhmälle
 • Sovitaan ajankohta yhteiselle aloitustyöpajalle opiskeluhuoltoryhmän kanssa

2. Aloitustyöpaja

 • Työkalujen ja toimintamallien esittely
 • Oppilaitoksen lähtötilanteen kartoitus yhdessä
Tuloksena:
 • Tiivistelmä nykytilasta
 • Tarvittavat toimenpiteet
 • Sovitaan aikataulu, miten toimia lähdetään toteuttamaan

3. Miten sujuu?

 • Tilannekatsaus oppilaitoksen ja alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa
 • Mihin vielä tarvitaan tukea?
 • Tarvittavat koulutusasiat ja muu tuki oppilaitokselle

4. Arviointityöpaja

 • Mitä on tehty ja miten meni?
 • Palataan lähtötilanteen kartoitukseen ja peilataan nykytilaa siihen
Tuloksena:
 • Tiivistelmä nykytilasta verrattuna lähtötilanteeseen
 • Tarvittavat jatkotoimenpiteet

5. Seuranta

 • Seuranta 3-6kk kohdalla.
 • Miten toteutus on edennyt oppilaitoksessa?
 • Muun palautteen keruu työkalujen ja toimintamallien kehittämisen näkökulmasta