Toimintamallin käyttöönotto

Toimintamallin voi ottaa käyttöön kokonaisuutena tai pienissä osissa. Valmis prosessi helpottaa toimintamallin käyttöönottoa ja siihen on saatavilla tukea Syöpäjärjestöiltä.

Toimintamalli käyttöön Syöpäjärjestöjen tukemana

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilaa arvioidaan helpon liikennevalomallin avulla. Nykytilan arvioinnissa opiskeluhuoltoryhmä määrittää oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilan 12 kysymyksen avulla. Tuloksena oppilaitos saa yhteenvedon siitä, millä tasolla oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toimet ovat tällä hetkellä, ja tulosten pohjalta oppilaitos pystyy määrittämään keskeisimmät kehittämiskohteet.

Kun lähes kaikki osa-alueet ovat kunnossa (vihreä), voidaan olettaa, että oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toiminta läpäisee oppilaitoksen rakenteet. Tulosten yhteenveto osoittaa, mihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota (punainen) ja mitkä osa-alueet ovat osin (keltainen) tai täysin kunnossa (vihreä).

Nykytilan arvioinnin jokaisesta osa-alueesta on vastaavat työkalut oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen kehittämiseen. Kehittämistoimien jälkeen nykytilan arviointi tehdään uudestaan, jolloin on mahdollista arvioida kehittämistoimien tuloksellisuutta.

Nykytilan arvioinnissa käsitellään neljä eri osa-aluetta

  • OSA1 Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen
  • OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa
  • OSA3 Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus
  • OSA4 Oppilaitoksen toteuttama viestintä eri kohderyhmille eri
    viestintäkanavissa

Nykytilan arviointi (linkki Webropol-lomakkeeseen)

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Jos arviointityökalun kanssa esiintyy ongelmia, voitte olla yhteydessä sähköpostitse nuortenterveys@cancer.fi

 

Toimintamallin sisällöt ja työkalut

 

Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen

Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen luo vankan pohjan nikotiinittomalle oppilaitokselle. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajan tasalla, niistä tiedotetaan säännöllisesti ja ne toteutuvat käytännössä. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

Oppilaitoksen johtoa ja koko organisaatiota koskevat työkalut

Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajan tasalla ja toteutuvat käytännössä. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille sekä ylläpitää nikotiinittomuutta tukevaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon työkalut

Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja huolehtii, että yhteiset pelisäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa, keskustelee tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa viestii huoltajille. Opettaja tai ohjaaja hyödyntää työssään valmista nikotiinittomuuden edistämisen materiaalia ja toimii esimerkkinä opiskelijoille.

Henkilöstön tarjoaman tuen ja ohjauksen työkalut

Oppilaitoksen toteuttama viestintä

Oppilaitoksen nikotiinittomuuslinjauksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä tulee viestiä oppilaitoksen henkilöstölle, opiskelijoille ja huoltajille sekä keskeisille yhteistyötahoille, kuten esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tarjoaville.

Nikotiinittomuudesta viestitään monipuolisesti mm. oppilaitoksen kotisivuilla, Intrassa, oppilaitoksen dokumenteissa ja oppilaitoksen tiloissa esimerkiksi julisteilla. Kertaluontoinen tiedottaminen ei aina tavoita kaikkia, joten asiasta on hyvä tiedottaa ja muistuttaa säännöllisesti.

Oppilaitoksen viestinnän työkalut