Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen nuoren kanssa

Puheeksi oton mallin avulla kuka tahansa aikuinen voi ottaa tupakan, nuuskan tai sähkötupakan käytön puheeksi nuoren kanssa. Tarkoituksena on tukea nuoren ajatusprosessia ja vahvistaa motivaatiota tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa. Mallin mukainen keskustelu ei keskity nuoren valistamiseen, joten puheeksiottajan ei tarvitse olla tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaittojen asiantuntija.

Keskustelussa pyritään tasavertaiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen

Mallin mukaisessa keskustelussa nuori sanoittaa itse ajatuksiaan muutoksen puolesta ja löytää omat syynsä muutokseen. Aikuinen osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tukee nuorta tunnistamaan vahvuuksiaan. Malli ohjaa keskustelun suunnan positiiviseen ja antaa tilaa erilaisille näkemyksille. Aikuisen on tärkeää arvostaa nuoren näkemystä, vaikka olisikin asiasta eri mieltä.

Malli tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamiseen:

1.

Olen huolissani tupakan / nuuskan / sähkötupakan käytöstäsi. Oletko miettinyt tai kokeillut käytön lopettamista?

Nosta ongelman sijaan esille huoli ja kysy, mitä nuori itse ajattelee asiasta. Näin keskustelu alkaa tasavertaisessa sävyssä eikä nuoren tarvitse asettautua puolustuskannalle.

2.

Minkälaisia hyötyjä tupakoinnin / nuuskaamisen / sähkötupakoinnin lopettaminen voisi tuoda tullessaan?

Tällä kysymyksellä ohjaat nuorta pohtimaan hyötyjä omasta näkökulmastaan. Tavoitteena on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen.

Huom! Jos nuori ei koe olevansa kiinnostunut jatkamaan keskustelua, on tärkeää osoittaa, että nuori voi aina halutessaan palata asiaan kanssasi.

3.

Mikä saisi sinut harkitsemaan käytön lopettamista?

Kysymyksellä saat nuoren pohtimaan, mitkä ovat hänelle tärkeitä asioita, joiden vuoksi hän voisi motivoitua lopettamaan. Auta nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Näin vahvistat hänen pystyvyyden tunnettaan.
4.
Millaiset keinot voisivat toimia sinulla tupakoinnin/ nuuskaamisen / sähkötupakoinnin lopettamisessa? 
Kysymyksellä saat nuoren miettimään konkreettisia ratkaisumalleja, jotka hän kokee itselleen mahdollisiksi.
5.

Haluaisitko pari vinkkiä, mistä saat tarvittaessa käytännön ohjeita ja tukea? 

Kerro nuorelle, että tukea käytön lopettamiseen saa esimerkiksi oppilaitoksen terveydenhoitajalta tai netistä.

Tukea ja vinkkejä verkossa:

Fressis.fi

Stumppi.fi

Puheeksi oton malli antaa pohjan tasavertaiseen ja kannustavaan keskusteluun nuoren kanssa. Keskustelussa voi hyödyntää myös osia mallista, eikä keskustelun voida olettaa kulkevan aina saman kaavan mukaan. Tärkeintä on ottaa nuoren tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi, osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tarvittaessa tarjota tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa.

Nuorten kokemuksia keskustelusta:

”Keskustelussa tulee positiivinen mieli”

”Tulee motivoituneempi olo”

”Keskustelu on avointa”

”Ei ole äkäinen”

Puheeksi oton malli on kehitetty motivoivan keskustelun menetelmän pohjalta ja mallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. tupakasta vierotuksen mini-interventiota ja Lets`s move it -ohjelman motivoinnin ABC:ta. Malli on kehitetty yhteistyössä Savon ammattiopiston opiskeluhuollon, opettajien ja opiskelijakunnan hallituksen kanssa sekä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa.

 

Lähteet:

Tupakasta vieroituksen mini-interventio

Let’s Move It -ohjelma

Asbetz, P. & Winell, K. 2018. Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena. Käypähoito-suositus.

Salomäki S.-M. & Tuisku J. 2012. Kuuntelua, kannustusta ja kehuja. Nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta. Syöpäjärjestöt.