1. Spelregler för snusfri idrott

Föreningen kan ta i bruk exempelspelreglerna som sådana, göra ändringar så att reglerna passar föreningens behov, eller integrera dem med föreningens befintliga regler till de delar som behövs.

Huvudmålet är att snuset uppmärksammas i föreningarnas och centralorganisationernas regler. Vi rekommenderar att föreningens ledning lägger till spelreglerna i tränarkontrakten och informerar om reglerna via föreningens olika kanaler. Här hittar du exempel på spelregler, baserade på regler som olika idrottsaktörer redan har tagit i bruk.

 

Vår förening förbinder sig att vara snusfri. Detta syns i vår verksamhet på följande sätt:

1.

Snus är inte tillåtet i våra föreningslokaler eller i vår verksamhet.

2.

Varje vuxen som är involverad i vår föreningsverksamhet förbinder sig att vara snusfri när hen agerar i föreningens verksamhet.

3.

I våra tränarkontrakt kräver vi att tränaren inte använder snus när hen arbetar för föreningen.

4.

Vi stöder de föreningsaktiva vuxna i att tala om snusanvändning med unga idrottare, och vi stöder unga idrottare i att sluta använda snus

5.

Om vi misstänker att en person under 18 år som deltar i vår förenings verksamhet köper, säljer eller innehar tobak eller snus, agerar vi så här:

  1. Tränaren eller en annan vuxen i föreningen tar upp det med personen i enrum, och lyfter fram föreningens gemensamma spelregler. Första prioritet är att stöda och hjälpa den unga att sluta använda snus eller tobak. Vi konstaterar att det är olagligt att langa och sälja snus, likaså att inneha tobaksprodukter som minderårig.
  2.  Ifall snus- eller tobaksanvändningen eller snusförsäljningen (eller en misstanke om det) fortsätter under idrotts- och träningsverksamheten, tar tränaren eller en annan vuxen i föreningen upp det här med den unga på nytt, meddelar om det till vårdnadshavaren, och påminner hela laget om spelreglerna.
  3. Ifall den unga fortsätter använda tobak eller snus, eller fortsätter langa eller sälja under idrotts- eller träningsverksamheten, informerar vi föreningens ledning. Ledningen bestämmer om fortsatta åtgärder, med noggrann hänsyn till det enskilda fallet, i enlighet med föreningens spelregler.

Övrigt användbart material för föreningar hittar du i Finlands olympiska kommittés materialbank.