Snusfri idrott – vilken är min roll?

Snus är skadligt: snus innehåller nikotin, som är starkt beroendeframkallande, orsakar extra belastning för kroppen, bromsar tillförseln av syre och näringsämnen till musklerna, och sänker immunförsvaret. Ändå pratar man fortfarande alldeles för lite om snus – även med unga idrottare.

Snusanvändningen är starkt bunden till gruppen, gemenskapen och att prova tillsammans. Ofta provar man snus för första gången tillsammans med kompisarna. Men kompiskretsen kan också stärka beslutet att inte alls börja använda snus. Om snus inte används inom den egna kretsen, som till exempel i det egna idrottslaget, är det lättare att låta bli att prova eller börja använda snus.

Många unga vet nödvändigtvis inte heller hur snusanvändningen påverkar idrottare, och upplever att snus inte är så skadligt. Unga kan också uppleva att vuxna är mer tillåtande till snus än till andra rusmedel. Som tränare kan du främja snusfri verksamhet bland idrottarna och påverka ungas snusanvändning.

 

Vad kan jag göra?

 • Aktör i centralorganisation: Dela information om handlingsmodellen Snusfri idrott till föreningarna i din centralorganisation. Förbind er organisation att främja snusfri verksamhet.
 • Föreningsaktör: Ta i bruk en policy för rusmedelsfri verksamhet i er förening, eller uppdatera den befintliga policyn att också gälla snus. Uppdatera de metoder som används i föreningens vardag till att motsvara riktlinjerna eller handlingsmodellen Snusfri idrott. Printa ut Snusfri idrott -material att lägga upp i era idrottsanläggningar.
 • Tränare: Gå igenom spelreglerna för den snusfria verksamheten med ungdomarna, Berätta om snusmyterna för idrottarna och deras föräldrar med hjälp av kunskapstestet #snusmyter. Om du misstänker att en ungdom använder snus, tala med hen om det. I handlingsmodellen hittar du stöd bland annat för att tala om snusanvändning, och tips på hur man kan sluta använda snus.

 

Hur kan jag som tränare för unga eller som föreningsaktör främja en snusfri och nikotinfri idrott genom min egen verksamhet?

 • Gå igenom spelreglerna om snus tillsammans med de unga
 • Diskutera snus och fundera tillsammans på hur laget påverkar det egna beteendet:
  • Unga kan ha en felaktig uppfattning om att man måste snusa för att inte lämnas utanför kompiskretsen.
  • Det går bra att diskutera i vardagliga situationer, till exempel under uppvärmningen.
 • Krossa snusmyterna tillsammans genom att testa era kunskaper! En öppen diskussion om snus sänker tröskeln för att sluta använda snus och gör det lättare att låta bli att börja. Du kommer till kunskapstestet #snusmyter här.
  • Låt ungdomarna testa sina kunskaper. Tävla om poängen!
  • Testet passar också på föräldrakvällar eller kan skickas till föräldrarna.
 • Ta tag i ungas snusanvändning.
  • Prata med den unga i enrum, om du misstänker att hen använder snus.
  • Kolla tipsen på vår hemsida: Hur talar man om snusanvändning? Hur stöda en ungdom i att sluta snusa?
  • Gå vidare enligt föreningens spelregler om den unga inte vill eller kan sluta snusa.
 • Visa själv exempel! Acceptera inte att den unga använder snus. Om du själv använder snus eller tobak – låt bli när du jobbar med de unga eller i föreningens verksamhet.