Nuuskaton urheilu – mikä on minun roolini?

Nuuska on haitallista: nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, keholle ylimääräistä rasitusta, hidastaa lihasten hapen- ja ravinteiden saantia sekä alentaa vastustuskykyä. Silti nuuskan käytöstä puhutaan yhä aivan liian vähän – myös nuorten urheilijoiden kohdalla.

Nuuskan käyttö on vahvasti sidoksissa yhteisöön ja yhdessä kokeiluun, ja usein ensimmäiset kokeilut tehdäänkin yhdessä kaveriporukassa. Kaveriporukka voi kuitenkin myös vahvistaa päätöstä siitä, ettei nuori aloita käyttöä. Jos nuuskan käyttöä ei näe omassa lähipiirissä, kuten joukkueessa, on sen kokeilusta ja käytöstä myös helpompi kieltäytyä.

Moni nuori ei myöskään välttämättä tiedä, miten nuuskan käyttö vaikuttaa urheilijaan eikä pidä nuuskaa kovin haitallisena päihteenä. Nuoret saattavat myös kokea, että aikuiset suhtautuvat nuuskaan sallivammin kuin muihin päihteisiin. Valmentajana sinulla on mahdollisuus edistää valmentamiesi nuorten nuuskattomuutta ja vaikuttaa nuorten nuuskan käyttöön.

 

Mitä voin tehdä?

 • Liittotoimija: Jaa tietoa Nuuskaton urheilu -toimintamallista eteenpäin lajiliittosi seuroihin. Sitoutukaa lajiliittona edistämään nuuskattomuutta.
 • Seuratoimija: Ottakaa seurassanne käyttöön päihteettömyyslinjaukset tai päivittäkää nuuska mukaan olemassa oleviin linjauksiin. Päivittäkää arjen toimintatavat linjauksia tai Nuuskaton urheilu- toimintamallia vastaaviksi. Tulostakaa Nuuskaton urheilu -materiaaleja urheilutiloihinne.
 • Valmentaja: Käykää säännöllisesti pelisäännöt nuuskattomuudesta läpi nuorten kanssa. Kerro nuuskamyyteistä nuorille urheilijoille ja heidän vanhemmilleen nuuskamyytit-pelin avulla. Jos epäilet nuuskan käyttöä, ota se puheeksi nuoren kanssa. Toimintamallin materiaaleista löydät tukea mm. puheeksi ottoon ja vinkkejä nuuskan käytön lopettamisen tukemiseen.

 

Miten minä voin nuorten valmentajana tai seuratoimijana edistää nuuskatonta tai nikotiinitonta urheilua omalla toiminnallani?

 • Käykää nuorten kanssa läpi seuran pelisäännöt nuuskattomuuteen liittyen.
 • Keskustelkaa nuuskasta ja pohtikaa joukkueen vaikutusta omaan käyttäytymiseen:
  • Nuorilla saattaa olla valheellinen käsitys siitä, että jos ei nuuskaa, niin jää kaveriporukan ulkopuolelle.
  • Keskusteluja voi käydä arkisissa tilanteissa, kuten vaikka alkuverryttelyissä.
 • Murtakaa nuuskamyyttejä yhdessä pelaamalla! Avoin keskustelu nuuskasta ennaltaehkäisee myös nuuskan käytön aloittamista ja madaltaa kynnystä lopettaa nuuskan käyttö.  Pääset #nuuskamyytit peliin tästä.
  • Peluuta peliä nuorilla. Kisatkaa pisteistä!
  • Peli sopii myös vanhempainiltoihin tai vanhemmille lähetettäväksi.
 • Puutu nuoren nuuskan käyttöön.
 • Näytä itse esimerkkiä! Älä hyväksy nuorten nuuskan käyttöä. Jos itse käytät nuuskaa tai tupakoit, älä tee sitä toimiessasi seuratehtävissä tai työskennellessäsi nuorten kanssa.