Vaikuttajayhteistöiden kautta tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista nuorille

Fressiksen nuorille suunnattujen vaikuttajayhteistöiden kautta levitetään tietoutta sekä motivoidaan nuoria terveellisten elintapojen pariin kannustamalla ja positiivisia esimerkkejä kertomalla tai näyttämällä. Vaikuttajien kautta saavutetaan toivottua kohderyhmää tehokkaasti ja pystytään tuottamaan sisältöjä nuoria kiinnostavalla tavalla. Yhdessä tuotettujen sisältöjen avulla pystytään myös mahdollisesti antamaan nuorille vertaistukea tai samaistumisen kokemuksia.

Uusimmissa vaikuttajayhteistöiden Youtube-videoissa jaetaan tietoa tupakkateollisuuden negatiivisista vaikutuksista ympäristöön ja yksilöön, sekä tuodaan esille, miten häikäilemättömästi piilomarkkinointia tehdään. Videoiden tavoitteena on kannustaa nuoria terveelliseen elämään ilman tupakka- ja nikotiinituotteita.

Videoihin voit tutustua tästä: