Ammatillinen oppilaitos

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja osana yhteisiä tutkinnon osia

FressisEdu-sivuston sisällöt tukevat ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -osion oppimistavotteita. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ammatillisessa koulutuksessa.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä opiskelijoille sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja ja videoita opetuksen tukena.


Tehtävät

Tehtävät pohjautuvat yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osion alle kuuluviin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työelämässä toimiminen osa-alueiden osaamistavoitteisiin.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajalle tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää

Yhteiset tutkinnon osat

Ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voidaan käsitellä osana opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä työyhteisössä toimimista.

Lue lisää

Ammattilliselle oppilaitokselle suositellut tehtävät

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Eroon tupakasta tai nuuskasta

Toiselle asteelle suunnattu tehtävä, jossa pohditaan, mitä hyötyä tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamisesta on ja millaiset tekijät voivat auttaa lopettamisessa.
Siirry materiaaliin
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Ammatti-identiteetti ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

Haastattelu- ja pohdintatehtävä työssäoppimisjaksolle.
Siirry materiaaliin
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Tupakoinnin ja nuuskan käytön vaikutukset työkykyyn

Ammattiin opiskeleville suunnattu tehtävä, jonka avulla opiskelijat tutustuvat tupakoinnin ja nuuskaamisen työkykyyn vaikuttaviin haittoihin.
Siirry materiaaliin
Tietopaketit

Nuuska nuorten keskuudessa

Artikkeli kertoo nuorten nuuskan käytön tavoista ja trendeistä Suomessa.
Siirry materiaaliin
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen

Kuka tahansa aikuinen voi ottaa tupakan, nuuskan tai sähkötupakan käytön puheeksi nuoren kanssa. Puheeksioton mallin tarkoituksena on tukea nuoren ajatusprosessia ja vahvistaa motivaatiota tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa. Mallin...

Siirry materiaaliin
Videot / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Fressiksen videolla kerrotaan tupakoinnin lopettamisen hyödyistä oman terveyden kannalta.
Siirry materiaaliin