Ammatillinen oppilaitos

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja osana yhteisiä tutkinnon osia

FressisEdu-sivuston sisällöt tukevat ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -osion oppimistavotteita. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ammatillisessa koulutuksessa.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä opiskelijoille sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja ja videoita opetuksen tukena.


Tehtävät

Tehtävät pohjautuvat yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osion alle kuuluviin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työelämässä toimiminen osa-alueiden osaamistavoitteisiin.

Lue lisää

Yhteiset tutkinnon osat

Ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voidaan käsitellä osana opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä työyhteisössä toimimista.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajalle tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää