Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon työkalut

Opiskeluhuoltoryhmä määrittää hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisen painopisteet ja nikotiinittomuuden edistäminen on yksi näistä. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että opiskeluhuoltosuunnitelma ja päihdeohjelma ovat ajan tasalla ja toteutuvat käytännössä.

Opiskeluhuollossa opiskelijan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö otetaan puheeksi. Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille.

ARVIONTITYÖKALU NYKYTILAN ARVIOINTIIN

Opiskeluhuoltoryhmä on keskeinen taho, joka pystyy kattavasti arvioimaan oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilaa ja suunnitella nikotiinittomuuden edistämisen kehittämistoimia.

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilaa arvioidaan helpon liikennevalomallin avulla. Tuloksena oppilaitos saa yhteenvedon siitä, millä tasolla oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toimet ovat tällä hetkellä, ja tulosten pohjalta oppilaitos pystyy määrittämään keskeisimmät kehittämiskohteet.

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Jos arviointityökalun kanssa esiintyy ongelmia, voitte olla yhteydessä sähköpostitse nuortenterveys@cancer.fi

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos,Lukio,Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos