Nikotiiniton amis -toimintamalli

Maksuton nikotiiniton amis -toimintamalli on työkalu ammatillisten oppilaitosten johdolle, opiskeluhuoltoryhmälle, opettajille ja muille henkilöstö edustajille. Toimintamallin tavoitteena on edistää nikotiinittomuutta osana oppilaitoksen arjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Toimintamallin avulla rakennetaan yhdessä oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.

Nikotiiniton amis -toimintamalli sisältää:

  • Arviointityökalun oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilanteen arviointiin sekä kehittämistoimien priorisointiin
  • Konkreettisia esimerkkejä toimintaohjeista, pelisäännöistä ja linjauksista
  • Valmista materiaalia ohjauksen tueksi
  • Vinkkejä välituntitekemisen järjestämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen
  • Valmiita viestintämateriaaleja

ARVIONTITYÖKALU NYKYTILAN ARVIOINTIIN

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilaa arvioidaan helpon liikennevalomallin avulla. Tuloksena oppilaitos saa yhteenvedon siitä, millä tasolla oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toimet ovat tällä hetkellä, ja tulosten pohjalta oppilaitos pystyy määrittämään keskeisimmät kehittämiskohteet.

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Jos arviointityökalun kanssa esiintyy ongelmia, voitte olla yhteydessä sähköpostitse nuortenterveys@cancer.fi

1. OPPILAITOKSEN JOHDON TYÖKALUT

Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen luo vankan pohjan nikotiinittomalle oppilaitokselle. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajan tasalla, niistä tiedotetaan säännöllisesti ja ne toteutuvat käytännössä. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

2. YHTEISÖLLISEN JA YKSILÖKOHTAISEN OPISKELUHUOLLON TYÖKALUT

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että opiskeluhuoltosuunnitelma ja päihdeohjelma ovat ajan tasalla ja toteutuvat käytännössä. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakka- ja nikotiintuotteiden käytön kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille.

3. OPPILAITOKSEN VIESTINNÄN TYÖKALUT

Oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisestä ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä tulee viestiä oppilaitoksen henkilöstölle, opiskelijoille ja huoltajille sekä keskeisille yhteistyötahoille, kuten esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tarjoaville.

4. OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN TYÖKALUT

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja huolehtii, että yhteiset pelisäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa, keskustelee tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa viestii huoltajille. Opettaja tai ohjaaja toimii esimerkkinä opiskelijoille.

LISÄTIETOA TOIMINTAMALLISTA

TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO SYÖPÄJÄRJESTÖJEN TUKEMANA