Nikotiiniton amis -toimintamalli

Onko oppilaitoksenne savuton tai mahdollisesti nikotiiniton, mutta arjen käytännöt eivät tunnu kohtaavan? Eikö perinteinen terveysvalistus tuota toivottua tulosta ja tupakkapoliisina toimiminen tuntuu turhauttavalta? Valtakunnallisesti ammatilliset oppilaitokset painivat samojen haasteiden parissa ja jakavat saman tunteen, että tässä taistellaan tuulimyllyjä vastaan.

Nikotiinittomuuden edistämiseen eli tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisyyn on kehitetty yhdessä Savon ammattiopiston kanssa valmiita keinoja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita ja nyt nämä ovat kaikkien ammatillisen oppilaitosten käytettävissä.

Nikotiinittomuuden edistämisen toimintamallin kaikki sisällöt ovat saatavilla maksutta tältä sivustolta. Toimintamalli sisältää:

  • Konkreettisia esimerkkejä toimintaohjeista, pelisäännöistä ja linjauksista
  • Valmista materiaalia ohjauksen tueksi​
  • Puheeksi oton malli: miten ottaa tupakka- ja nikotiinituotteet puheeksi opiskelijan kanssa
  • Välineitä opiskeluhuollon tueksi
  • Vinkkejä välituntitekemisen järjestämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen​
  • Valmiita viestintämateriaaleja

Toimintamallin käyttöönotto

Muita keinoja tupakkapaikkapoliisin roolin tilalle

Nuorten tupakointi on yleisempää niissä oppilaitoksissa, joissa henkilöstö tupakoi, oppilaitoksessa ei ole selviä tupakointia tai nuuskaamista kieltäviä sääntöjä, näitä sääntöjä ei tunneta riittävästi tai niitä ei pidetä uskottavina. Kuitenkin oppilaitoksen mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ovat merkittävät ja jo pelkästään aikuisen kielteinen asenne näitä tuotteita kohtaan suojaa nuorta tupakoinnilta, nuuskaamiselta tai sähkötupakoinnilta.

Tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisevää työtä eli nikotiinittomuuden edistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty jo pitkään. Kehityssuunta on hyvä, mutta ei vielä riittävä. Vaikka oppilaitos on julistautunut esimerkiksi savuttomaksi ja määritellyt tarvittavat toimenpiteet järjestyssäännöissään, ei käytännön arki ole vielä savuton, saati nikotiiniton.

Kyse ei ole siitä, etteikö asia koettaisi tärkeäksi, päinvastoin. Yhtenä isona haasteena on se, että keinot tukea opiskelijoiden nikotiinittomuutta koetaan vähäisiksi oppilaitoksen arjen työssä. Tällä hetkellä keskeisin käytössä oleva keino on puuttua siihen, missä tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään, ei siihen käytetäänkö niitä ylipäätään. Puuttuminen on siis käytännössä opiskelijan ohjaamista oppilaitoksen alueen ulkopuolelle. Tarve tukea opiskelijoiden ja myös henkilöstön nikotiinittomuutta muutoin kuin pelkkien rangaistuksien ja tupakkapaikkapoliisina toimimisen kautta on selvä.

Toimintamalli on kehitetty yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Nikotiiniton amis -toimintamallin taustalla on kehittämishanke Savon ammattiopiston kanssa, missä luotiin konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita. Työn taustaksi on kuultu laajasti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilöstöä (mm. siivous- ja vahtimestaripalveluista oppilaitoksen johtoon asti). Kehittämistyössä on lisäksi ollut tiiviisti mukana oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita, jotta työ tukee oppilaitoksen arjen rakenteita ja todella tarjoaa konkreettisia työkaluja oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Savon ammattiopistossa tuotetuista työkaluista ja toimintamalleista työstettiin vielä yhdessä muiden ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa Nikotiiniton amis -toimintamalli ja nyt tämä on kaikkien ammatillisen oppilaitosten käytettävissä. Lopullisen Nikotiiniton amis -toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. palvelumuotoilua.

Lähtökohtana on, että jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ammattilaisen roolimalli on tärkeä ja kaikessa toiminnassa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja työkykyä. Toimintamalli ei tarjoa poppakonsteja oppilaitoksille, vaan pieniä rakenteellisia ja konkreettisia toimia, jotka yhdessä tukevat oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä.

”Jokainen tekee itse sen päätöksen, lopettaako tupakoinnin tai nuuskaamisen, mutta me oppilaitoksessa työskentelevät voimme rakentaa oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.”

Lisätietoa:

Käypä hoito. 2018. Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät. Duodecim.

Simonen, J. & Heikkilä, A. 2019. Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:16.