Urheilu

Urheiluseurat toimivat itsenäistymisiässä oleville nuorille merkittävinä kasvuympäristöinä. Niiden on tärkeä tarjota urheilijoilleen terveyttä edistävät olosuhteet. Valmentajien ja seuran toimihenkilöiden rooli korostuu terveellisen ympäristön ylläpitämisessä. 


Nuuskaton urheilu -toimintamalli

Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa sekä valmentajille välineitä nuuskan haitoista nuorille kertomiseen ja puheeksi ottoon. 

Lue lisää