Juliste / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Urheiluseurat, Yläkoulu

Fressisedun maksuttomat materiaalit

Syöpäjärjestöilta on mahdollista tilata maksuttomia materiaaleja opiskelijoille jaettavaksi tai esille laitettavaksi esimerkiksi oppilaitoksissa, nuorisotiloissa ja urheiluseuroissa. Lisäksi Syöpäjärjestöt ovat julkaisseet raportteja nuorten nikotiinituotteiden käytön ilmiöstä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten hyödynnettäväksi.

Tilaukset tehdään laittamalla sähköpostia osoitteeseen terveysmateriaalit@cancer.fi. Tilauksessa mainitaan materiaalin nimi ja kappalemäärä. Materiaaleja on mahdollista myös itse tulostaa verkkosivujen kautta.

 

Nuorille jaettavaksi tai esille laitettavaksi

 •  Röökikroppa-esite
 •  Julistesarja tupakasta ja nuuskasta
  • Kolmen julisteen sarja, jossa aiheina tupakoinnin lopettamisen hyödyt, nuuska ja suun terveys sekä tupakka ja seksuaaliterveys. Julisteet kertovat tupakoimattomuuden ja nuuskattomuuden hyödyistä positiivisella, selkeällä ja kiinnostavalla tavalla. Julisteet löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

 

Oppilaitoksen henkilöstölle tutustuttavaksi tai esille laitettavaksi

 • Eroon savupilvestä -esite
  • Esite perustuu ”Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä.” -tutkimukseen (2019). Esitteessä kerrotaan tutkimuksen tuloksista sekä nostetaan esille, millaisin toimin ammatillisten oppilaitosten johto ja henkilökunta voivat vahvistaa nikotiinittomuutta oppilaitoksissa. Tutkimusraportti on luettavissa Opetushallituksen sivuilla(avautuu uudessa ikkunassa). (max. 100 kpl/tilaus)
 • Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen.

 

Nuuskaton urheilu -materiaali

Julisteita voi tilata ilmaiseksi urheiluseurojen ja lajiliittojen käyttöön, esimerkiksi urheilutiloihin ja muuhun markkinointiin.

 

Syöpäjärjestöjen nuorten tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvät raportit

 • Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä
  • Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden käytön nykytilaa ja savuttomuustyön toteutumista auto- sekä ravintola- ja cateringalan koulutusohjelmissa kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa hyödynnetään kolmenlaisia aineistoja: opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon edustajien haastatteluja, oppilaitoksissa tehtyä havainnointia ja oppilaitosten savuttomuutta koskevaa materiaalia. Tutkimus on Suomen Syöpäyhdistyksen toteuttama ja opetushallituksen julkaisema vuonna 2019. (Vain verkkojulkaisuna)
 • Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa
  • Raportissa tarkastellaan, miten urheiluseurojen toimintaan osallistuvat nuoret saavat nuuskaa, miten sen käyttöön ja välittämiseen asennoidutaan ja kuinka urheiluseuroissa on puututtu nuorten nuuskan käyttöön. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 92. Raportti on julkaistu 2019. (max. 10kpl/tilaus)
 • Nuuska nuorten maailmassa
  • Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä. Selvitys on hyödyllinen työkalu nuorten parissa toimiville – rehtoreille, opettajille, nuoriso-ohjaajille, terveydenhoitajille ja muille ammattilaisille. Selvityksen toinen osa sopii erityisesti liikunnanopettajille, nuorten valmentajille, urheiluseurojen toimihenkilöille sekä muille nuorten urheilun parissa toimiville. (max. 10kpl/tilaus)