Oppilaitoksen viestinnän työkalut

Nikotiinittomassa oppilaitoksessa oppilaitoksen henkilökunta on perehdytetty nikotiinittomuutta tukeviin toimintakäytänteihin, joita ylläpidetään ja päivitetään yksiköiden opiskeluhuoltoryhmien ja työhyvinvointiorganisaation kautta.

Kun oppilaitos on valmistellut tarvittavat kehittämistoimet arviointityökalun avulla, on hyvä suunnitella, miten nikotiinittomuudesta viestitään oppilaitoksessa. Oppilaitoksen nikotiinittomuudesta voi viestiä alkuun kampanjamuotoisesti. Tärkeää on muistaa, että nikotiinittomuudesa tulee viestiä säännöllisesti lukuvuoden aikana kampanjan lisäksi. Opiskelijat on hyvä osallistaa nikotinittomuusviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi nikotiinittomuusviestinnän suunnittelussa on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Nikotiinittomuudesta viestitään mm. oppilaitoksen kotisivuilla, Intrassa ja aloittavien opiskelijoiden perehdytyksessä. Nikotiinittomuus näkyy myös sosiaalisessa mediassa, info-tauluilla ja oppilaitoksen tiloissa esimerkiksi julisteilla.

Lista viestittävistä tahoista: Kuntayhtymän hallinto Koulutuspalvelut Tilapalvelut ja kiinteistöhuolto Tietohallinto Markkinointi ja viestintä Henkilöstöpalvelut Opiskelijapalvelut Luottamushenkilöt Huoltajat Työelämän yhteistyökumppanit Lista viestintäkanavista Henkilöstön perehdytysmateriaali Rekrytointi-ilmoitukset Opiskelijoiden perehdytysmateriaali Hyväksymiskirje Koulutus- ja oppisopimuslomakkeet Wilma Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat Vanhempainillat Ulkopuolisten vierailijoiden tiedotuskanavat Intra Oppilaitoksen tilat ja info-TV

Tästä voit ladata ja tulostaa Nikotiinittomuusviestinnän tarkistuslista (PDF)

Oppilaitoksen viestinnän työkalut

Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos
Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos