Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen

Suurin osa nuorista kokeilee jossain vaiheessa tupakka- ja nikotiinituotteita eli tupakkaa, nuuskaa, sähkösavukkeita eli vapea tai nikotiinipusseja. Kokeiluja ei silti tarvitse hyväksyä. Vanhempana asiaan voi liittyä monenlaisia tunteita: huolta, hätää, suuttumusta tai pettymystä. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei suuttuminen tai rankaiseminen yleensä auta asiaa.

Tuotteiden kokeilut tai käyttö on hyvä ottaa nuoren kanssa puheeksi. Kun ymmärtää, miten nuoret suhtautuvat tuotteiden käyttöön, on asiasta helpompi keskustella. Lisätietoa aiheesta voit lukea täältä.

Suurin osa nuorista haluaa lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön. Läheisen kannustaminen  ja tukeminen käytön lopettamisessa on nuorelle yksi merkittävimmistä apukeinoista. Vanhempi voi tukea nuorta keskustelemalla, antamalla tietoa, kannustamalla sekä etsimällä nuoren kanssa keinoja käytön lopettamiseen.

 

Näin otat käytön puheeksi ja tuet lopettamisessa

1

Olen huolissani tupakan / nuuskan / nikotiinipussien / sähkösavukkeen käytöstä. Mitä itse ajattelet tuotteiden käytöstä?

Kerro, että nuori on sinulle tärkeä ja olet huolissasi siitä, onko nuori käyttänyt tupakka- ja nikotiinituotteita.

Kysymällä nuoren ajatuksia käytöstä, alkaa keskustelua tasavertaisessa sävyssä eikä nuoren tarvitse asettautua puolustuskannalle.

2

Olen huolissani, mitä haittaa tuotteiden käytöstä voi olla terveydelle. Tiedätkö, miten ne voivat vaikuttaa terveyteen?

Usein nuoret eivät tiedä tarkkaan tuotteiden haitoista tai he vähättelevät niitä.

Jos et ole varma käytön vaikutuksista terveyteen, voit hyvin todeta sen nuorelle. Etsikää yhdessä nuoren kanssa luotettavaa tietoa käytön haitoista osoitteesta fressis.fi

Jos nuori ei käytä tuotteita, voitte yhdessä pohtia, mitkä keinot auttavat nuorta pysymään jatkossakin erossa tuotteista. Tuo esille nuoren vahvuuksia.

3

Oletko miettinyt tai kokeillut käytön lopettamista? Minkälaisia hyötyjä tupakoinnin / nuuskaamisen / sähkösavukkeen tai nikotiinipussien käytön lopettaminen voisi tuoda tullessaan?

Tällä kysymyksellä ohjaat nuorta pohtimaan hyötyjä omasta näkökulmastaan. Tavoitteena on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen. Fressis.fi – Hyvä syy pysyä erossa nikotiinista.

Kerro nuorelle, että vaikka tuotteiden käyttö ei ole ok, on nuori sinulle tärkeä  ja hän voi aina halutessaan palata asiaan kanssasi.

4

Millaiset keinot voisivat toimia sinulla tupakoinnin / nuuskaamisen / sähksavukkeen / nikotiinipussien käytön lopettamisessa?

Kysymyksellä saat nuoren miettimään konkreettisia ratkaisumalleja, jotka hän kokee itselleen mahdollisiksi.

Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta ja mieltää esimerkiksi mielitekoa vieroitusoireeksi. Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen nuuskasta tai tupakasta. Lisätietoa  nikotiinirippuuvuudesta ja tukea käytön lopettamiseen löydät fressiksestä -Näin lopetat.

5

Olen tukenasi.

Tarjoa tukesi lopettamiseen. Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa. Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen. Osoita, että sinä uskot hänen onnistuvan lopettamisessa. Se kasvattaa nuoren omaa uskoa onnistumiseen.

Tarvittaessa voit ohjata hänet terveydenhuollon ammattilaisen luo.

Tukea ja vinkkejä verkossa:

Fressis.fi

Erovirasto -app

Stumppi.fi

 

Lähteet:

Tupakasta vierotuksen mini-interventio.

Let´s move it -ohjelma. https://www.letsmoveit.fi/motivointi/

Asbetz, P. & Winell, K. 2018. Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena. Käypähoito-suositus. https://www.kaypahoito.fi/nix00248

Salomäki S.-M. & Tuisku J. 2012. Kuuntelua, kannustusta ja kehuja. Nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta. Syöpäjärjestöt.