3. Tips for att stöda ungdomar som vill sluta använda nikotinprodukter

Tips för att stöda en ungdom i att sluta använda nikotinprodukter:

I många fall är det lättare för ungdomar att sluta använda nikotin och tobaksvaror när de får stöd från människorna omkring dem. Tipsen finns för att visa vuxna i de ungas närhet vilka enkla hjälpmedel som kan användas i idrottsföreningarnas vardag för att stöda ungdomar att sluta använda nikotinprodukter.

 

Uppmuntra och beröm.

  • Vuxenstöd och uppmuntran är viktigt för unga.

Fråga och följ upp hur användningen slutar. Heja på ungdomen fast hen inte klarar av att sluta direkt.

  • Ungdomar underskattar ofta det intensiva beroende som nikotin orsakar, och det är vanligt att få återfall.
  • Man kan försöka sluta på en gång, eller gradvis minska användningen innan man slutar helt och hållet.
  • Heja på ungdomen trots att hen inte klarar av att sluta användningen direkt, och uppmuntra till att ytterligare använda mindre nikotinprodukten, tills användningen upphör helt.

Jobba tillsammans.

  • Ungdomar uppskattar det stöd de får från sina vänner. Ett gemensamt beslut ökar sannolikheten för att lyckas sluta. Hela laget kan stötta och uppmuntra den som väljer att sluta använda nikotinprodukter, och flera personer som använder kan komma överens om att sluta tillsammans.
  • För tävlingsinriktade kan en liten tävling och ett pris som ni kommit överens om tillsammans också bidra till att de lyckas sluta.

 

Hjälp och stöd till ungdomar finns också på andra ställen:

 

Erovirasto-appen (på finska)

Tipsa om Erovirasto-appen. Det är en app riktad till ungdomar. Appen uppmuntrar och stöder beslutet att sluta använda snus eller tobaksprodukter i 30 dagar.

Fressis.fi (på finska)

Tipsa om webbplatsen Fressis.fi. Webbplatsen ger bland annat omfattande tips om hur man slutar använda och hur man lyckas med det.

Röökikroppa.fi

Tipsa om webbplatsen Röökikroppa.fi. Röökikroppa.fi visar hur tobak och snusning påverkar kroppen. Du kan också testa dina kunskaper om nikotinprodukters effekter på din hälsa.

Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren kan ge stöd för att sluta, och vid behov kan behovet av nikotinersättningsprodukter bedömas.