Nikotiiniton amis -toimintamallin tausta

Muita keinoja tupakkapaikkapoliisin roolin tilalle

Nuorten tupakointi on yleisempää niissä oppilaitoksissa, joissa henkilöstö tupakoi, oppilaitoksessa ei ole selviä tupakointia tai nuuskaamista kieltäviä sääntöjä, näitä sääntöjä ei tunneta riittävästi tai niitä ei pidetä uskottavina. Kuitenkin oppilaitoksen mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ovat merkittävät ja jo pelkästään aikuisen kielteinen asenne näitä tuotteita kohtaan suojaa nuorta tupakoinnilta, nuuskaamiselta tai sähkötupakoinnilta.

Tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisevää työtä eli nikotiinittomuuden edistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty jo pitkään. Kehityssuunta on hyvä, mutta ei vielä riittävä. Vaikka oppilaitos on julistautunut esimerkiksi savuttomaksi ja määritellyt tarvittavat toimenpiteet järjestyssäännöissään, ei käytännön arki ole vielä savuton, saati nikotiiniton.

Kyse ei ole siitä, etteikö asia koettaisi tärkeäksi, päinvastoin. Yhtenä isona haasteena on se, että keinot tukea opiskelijoiden nikotiinittomuutta koetaan vähäisiksi oppilaitoksen arjen työssä. Tällä hetkellä keskeisin käytössä oleva keino on puuttua siihen, missä tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään, ei siihen käytetäänkö niitä ylipäätään. Puuttuminen on siis käytännössä opiskelijan ohjaamista oppilaitoksen alueen ulkopuolelle. Tarve tukea opiskelijoiden ja myös henkilöstön nikotiinittomuutta muutoin kuin pelkkien rangaistuksien ja tupakkapaikkapoliisina toimimisen kautta on selvä.

Toimintamalli on kehitetty yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Nikotiiniton amis -toimintamallin taustalla on kehittämishanke Savon ammattiopiston kanssa, missä luotiin konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita. Työn taustaksi on kuultu laajasti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilöstöä (mm. siivous- ja vahtimestaripalveluista oppilaitoksen johtoon asti). Kehittämistyössä on lisäksi ollut tiiviisti mukana oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita, jotta työ tukee oppilaitoksen arjen rakenteita ja todella tarjoaa konkreettisia työkaluja oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Savon ammattiopistossa tuotetuista työkaluista ja toimintamalleista työstettiin vielä yhdessä muiden ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa Nikotiiniton amis -toimintamalli ja nyt tämä on kaikkien ammatillisen oppilaitosten käytettävissä. Lopullisen Nikotiiniton amis -toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. palvelumuotoilua.

Lähtökohtana on, että jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ammattilaisen roolimalli on tärkeä ja kaikessa toiminnassa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja työkykyä. Toimintamalli ei tarjoa poppakonsteja oppilaitoksille, vaan pieniä rakenteellisia ja konkreettisia toimia, jotka yhdessä tukevat oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä.

”Jokainen tekee itse sen päätöksen, lopettaako tupakoinnin tai nuuskaamisen, mutta me oppilaitoksessa työskentelevät voimme rakentaa oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.”

Nikotiiniton amis -toimintamallin tuloksia 2021-2023

Nikotiiniton amis –toimintamallin sisältöjä ovat ottaneet käyttöön tai toimintamallin jalkautus on käynnissä

  • Savon ammattiopisto
  • Saimaan ammattiopisto Sampo
  • Samiedu
  • Salon ammattiopisto
  • Sedu
  • Gradia
  • Ekami

Nikotiiniton amis –toimintamallin jalkautustoiminta on saavuttanut vuosina 2021-2023

  • Yli 700 henkilöstön jäsentä
  • yli 2500 opiskelijaa
  • Yhteensä noin 50 erilaista työpajaa, tapaamista ja tapahtumaa oppilaitosten kanssa

Terveisiä oppilaitoksilta:

Samiedu: ”Ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan. Asian huomiointi oppilaitoksessa on parantunut huomattavasti. Käytössä olevat työkalut ja materiaalit ovat erinomaisia.”

Savon ammattiopisto: Jos oppilaitos haluaa olla oikeasti nikotiiniton, tarvitsee koulutuksen järjestäjä siihen rakenteet ja välineet. Toimintamalli tarjoaa ne. Kannustan ehdottomasti tarttumaan mahdollisuuteen. Ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.”

Sampo: On hyvä herätellä ja muistuttaa asiasta.

Sedu: ”Kannattaa ottaa malli käyttöön ja olla sen kanssa määrätietoinen. Syöpäjärjestöltä saa tukea mallin toimeenpanossa.”

Ekami: ”Toimintamallissa vakuutti selkeys ja johdonmukaisuus, valmiit materiaalit, maksuttomuus sekä tarjottiin tukea ja koulutusta. Jokainen, joka jättää aloittamatta tai pystyy lopettamaan tuotteiden käytön, olisi voitto. Oli kyse sitten opiskelijasta tai henkilöstöstä.”

Lisätietoa:

FressisEdu: Mitä kuuluu Savon ammattiopiston nikotiinittomuuden edistämiselle?

FressisEdu: Nikotiiniton amis-hanke

Käypä hoito. 2018. Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät. Duodecim.

Simonen, J. & Heikkilä, A. 2019. Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:16.