Oppilaitokset

Koulu voi vaikuttaa merkittävästi lapsen ja nuoren elintapoihin ja ohjata terveelliseen elämään. Tähän osioon on koottu tietoa ja tehtäviä tupakka-ja nikotiinituotteista opetuksen ja päätöksenteon tueksi. Sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajille ja oppilashuollolle. Oppilaille suunnatut tehtävät ovat opetussuunnitelmien mukaisia ja ne on suunniteltu eri ikätasot ja kehitysvaiheet huomioiden.