Nikotinfri idrott – vilken är min roll?

Nikotin är skadligt: det är starkt beroendeframkallande, orsakar extra belastning för kroppen, bromsar tillförseln av syre och näringsämnen till musklerna, och sänker immunförsvaret. Ändå pratar man fortfarande alldeles för lite om nikotin – även med unga idrottare.

Användningen av nikotinprodukter är starkt bunden till gruppen, gemenskapen och att prova tillsammans. Ofta provar man t.ex. snus eller vejp för första gången tillsammans med kompisarna. Men kompiskretsen kan också stärka beslutet att inte alls börja använda nikotinprodukter. Om nikotinprodukter inte används inom den egna kretsen, som till exempel i det egna idrottslaget, är det lättare att låta bli att prova eller börja använda dem.

Många unga vet nödvändigtvis inte heller hur användningen av nikotinprodukter påverkar idrottare, och upplever att dessa produkter inte är så skadligt. Unga kan också uppleva att vuxna är mer tillåtande till snus eller vejp än till andra rusmedel. Som tränare kan du främja nikotinfri verksamhet bland idrottarna och påverka ungas nikotinanvändning.

 

Vad kan jag göra?

 • Aktör i centralorganisation: Dela information om handlingsmodellen Nikotinfri idrott till föreningarna i din centralorganisation. Förbind er organisation att främja nikotinfri verksamhet.
 • Föreningsaktör: Ta i bruk en policy för rusmedelsfri verksamhet i er förening, eller uppdatera den befintliga policyn att också gälla nikotinprodukter. Uppdatera de metoder som används i föreningens vardag till att motsvara riktlinjerna eller handlingsmodellen Nikotinfri idrott. Printa ut Nikotinfri idrott -material att lägga upp i era idrottsanläggningar.
 • Tränare: Gå igenom spelreglerna för den nikotinfria verksamheten med ungdomarna, Berätta om snusmyterna för idrottarna och deras föräldrar med hjälp av kunskapstestet #snusmyter. Om du misstänker att en ungdom använder snus eller andra nikotinprodukter, tala med hen om det. I handlingsmodellen hittar du stöd bland annat för att tala om användning av nikotinprodukter, och tips på hur man kan sluta använda dem.

 

Hur kan jag som tränare för unga eller som föreningsaktör främja en nikotinfri idrott genom min egen verksamhet?

 • Gå igenom spelreglerna om nikotinprodukter tillsammans med de unga.
 • Diskutera nikotinprodukter och fundera tillsammans på hur laget påverkar det egna beteendet:
  • Unga kan ha en felaktig uppfattning om att man måste t.ex. snusa för att inte lämnas utanför kompiskretsen.
  • Det går bra att diskutera i vardagliga situationer, till exempel under uppvärmningen.
 • Krossa snusmyterna tillsammans genom att testa era kunskaper! En öppen diskussion om snus och andra nikotinprodukter sänker tröskeln för att sluta använda och gör det lättare att låta bli att börja. Du kommer till kunskapstestet #snusmyter här.
  • Låt ungdomarna testa sina kunskaper. Tävla om poängen!
  • Testet passar också på föräldrakvällar eller kan skickas till föräldrarna.
 • Ta tag i ungas nikotinanvändning.
  • Prata med den unga i enrum, om du misstänker att hen använder nikotinprodukter.
  • Kolla tipsen på vår hemsida: Hur talar man om användning av nikotinprodukter? Hur stöda en ungdom i att sluta använda dem?
  • Gå vidare enligt föreningens spelregler om den unga inte vill eller kan sluta användningen.
 • Visa själv exempel! Acceptera inte att den unga använder nikotinprodukter. Om du själv använder t.ex. snus eller tobak – låt bli när du jobbar med de unga eller i föreningens verksamhet.