Huoltajan esimerkillä ja asenteella on merkitystä

Kotona luodaan pohja lapsen elintavoille. Huoltajien asenteet, kiellot sekä oma esimerkki vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ja niihin liittyviin asenteisiin.

Huoltajien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vaikutus

Huoltajien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö lisää lapsen riskiä aloittaa tuotteiden käyttö. Lapsilla, joiden huoltajat käyttävät tupakka- ja nikotiinituotteita, on usein myös myönteisempi kuva tuotteista ja niiden käytöstä, eivätkä he ole yhtä tietoisia terveyshaitoista ja tuotteiden aiheuttamasta riippuvuudesta kuin sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät käytä tupakka- ja nikotiinituotteita. Toisaalta kuitenkin osa tupakkaa- ja nikotiinituotteita käyttävien huoltajien lapsista kokee, etteivät halua tehdä samaa virhettä kuin huoltajansa.

Mitä jos itse käytän tupakka- ja nikotiinituotteita?

Nikotiinittomuuteen kannustamisessa viesti on vakuuttavin, kun itsekään ei käytä tuotteita. Kuitenkin huoltajien kielteinen suhtautuminen tupakka- ja nikotiinituotteisiin suojaa lasta niiden käytön aloittamiselta, vaikka huoltaja itse käyttäisikin tuotteita. Huoltajan onkin hyvä tuoda selkeästi ilmi, ettei hyväksy lapsen tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä. Huoltajan ei siten myöskään kuulu ostaa tai antaa lapselleen tupakka- ja nikotiinituotteita. Jos huoltaja itse käyttää tuotteita, olisi niiden käyttöä lapsen nähden hyvä välttää. Mitä vähemmän lapsi tai nuori näkee tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, sitä vähemmän hän saa vaikutteita tuotteiden käytön aloittamiseen tai jatkamiseen. Huoltajien tupakkatuotteiden käytön lopettaminen vähentää myös lapsen riskiä aloittaa.

Tuotteiden käytöltä suojaavat tekijät

Huoltajien tuki  sekä aktiivinen osallistuminen lasten ja nuorten elämään suojaavat lasta ja nuorta tupakka ja nikotiinituotteiden käytöltä. Mitä löyhempi suhtautuminen huoltajalla on nuoren tupakkatuotteiden käyttöön, sitä todennäköisemmin nuori kokeilee tuotteita tai jatkaa tuotteiden käyttöä. Huoltajien on tärkeä ottaa tupakka ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi nuoren kanssa ja tarvittaessa tukea häntä käytön lopettamisessa. Nuorta suojaa tuotteiden käytöltä lisäksi muun muassa hyvä itsetunto, tupakkatuotteiden käytön kokeminen omaa terveyttä vaarantavaksi, muiden päihteiden käytön välttäminen sekä osallistuminen kouluajan ulkopuoliseen harrastustoimintaan.  Toisaalta jos harrastusporukassa tuotteiden käyttö on yleistä, voi se myös lisätä nuoren houkutusta tai painetta kokeilla tuotteita.

Turvataan lapsille ja nuorille nikotiiniton elinympäristö

Aikuisten vastuulla on turvata lapselle terveellinen elinympäristö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lasta suojellaan tupakansavulta ja muilta vahingollisilta tuotteilta. Myös  tupakkalaki pyrkii suojelemaan lapsia ja nuoria nikotiiniriippuvuudelta ja tuotteiden terveyshaitoilta. On tärkeää, että kaikki lapsen elämään kuuluvat tahot, kuten koti, koulu ja harrastuspiiri, toimivat yhdessä ja johdonmukaisesti tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi ja nikotiinittoman elinympäristön ylläpitämiseksi.