2. Nuuskan käytön puheeksiotto

Puheeksioton malli: näin toimin ja tuen, kun havaitsen tai epäilen nuoren käyttävän nuuskaa

 • Pyydä nuori keskustelemaan kanssasi kahden kesken.
 • Kerro, että nuori on sinulle tärkeä ja olet huolissasi hänen mahdollisesta nuuskan käytöstään.
 • Muistuta nuorta nuuskaa koskevista pelisäännöistä.
 • Kerro, että olet huolissasi tuotteiden vaikutuksista nuoren terveyteen ja kehitykseen, esimerkiksi urheilusuoritukseen.
 • Kysy nuorelta, onko hän miettinyt käytön lopettamista ja mitä hyötyä siitä olisi.
  • Nuorta motivoi, jos hän itse keksii, mitä hyötyä lopettamisesta olisi.
  • Kysy myös mikä auttaisi lopettamaan. Keneltä nuori kaipaisi apua ja tukea?
 • Kysy nuorelta tunteeko hän olevansa riippuvainen nuuskan käytöstä.
  • Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta. Esimerkiksi mieliteko on vieroitusoire.
 • Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa.
  • Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen.
  • Kannusta nuorta kokeilemaan lopettamista ja osoita, että uskot nuoren onnistumiseen. Se lisää hänen omaa uskoaan lopettamisessa onnistumiseen.
 • Sopikaa jatkosta: Milloin keskustelette tästä seuraavan kerran?
  • Tutustu vinkkeihin nuuskaamisen lopettavan nuoren tukemiseksi.