Huoltaja, olet tärkeä

Huoltajilla ja muilla lapsen elämään kuuluvilla aikuisilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen ja nuoren elintapoihin, suuremmin kuin ehkä ajatellaan. Huoltaja on läsnä lapsen ja nuoren arjessa ja luo siihen turvalliset raamit. Muun muassa hyvä itsetunto, luottamukselliset suhteet läheisiin ja läheisten vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön suojelevat lasta ja nuorta päihteiden käytöltä. Tärkeintä on pyrkiä säilyttämään avoin keskusteluyhteys ja nikotiinittomuutta tukeva asenne sekä turvata savuton ja nikotiiniton elinympäristö. FressisEdu-sivustolle on koottu tietoa nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja vinkkejä huoltajille siihen, miten keskustella tupakka- ja nikotiinituotteista nuorten kanssa sekä tarvittaessa tukea käytön lopettamisessa.

Huoneentaulu huoltajalle

  • Kuuntele, keskustele ja ole aidosti kiinnostunut lapsen ja nuoren maailmasta.
  • Tee kodista alue, jossa ei ole esillä tupakka- ja nikotiinituotteita.
  • Ole johdonmukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteita vastaan.
  • Älä hyväksy tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, älä anna lupaa, äläkä luovuta.
  • Pysy aikuisena – lapsi ei voi itse päättää näistä asioista.
  • Muista, että olet esikuva, vaikka ei aina siltä tuntuisikaan.
  • Anna tarvittaessa neuvoja tuotteiden käytön lopettamiseen. Tue ja tsemppaa nuorta.

 

Tämä sivusto on päivitetty viimeksi vuonna 2023 . Tätä sivustoa ei päivitetä toistaiseksi.