Yläkoulu

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja terveystiedon opetuksessa

FressisEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteiisin liittyviä teemoja yhdessä nuorten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla opetussuunnitelmassa määritellyn terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus. Lue lisää opetussuunnitelmasta.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat hyödyntää valmiita tuntisuunnitelmia, poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen sekä hyödyntää sivuston videoita ja tietopaketteja opetuksen tukena.


Tehtävät

Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta.

Lue lisää

Tuntisuunnitelmat

Tuntisuunnitelmia yläkoulun terveystiedon opetukseen.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu yläkoulun opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää

Yläkoululle suositeltuja materiaaleja

Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Miksi nikotiinittomuus on hyvä valinta?

Huom! Oppitunnin voi toteuttaa esimerkiksi etäopetuksessa myös jakamalla oppilaille linkin oppilaan versioon tuntisuunnitelmasta. OPPILAAN VERSIO Tunnin tavoitteet Lisätä oppilaan tietoutta tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista Pohtia tupakoimattomuuden/nuuskaamattomuuden positiivisia vaikutuksia terveydelle ...

Siirry materiaaliin
Tehtävät / Yläkoulu

Mitä tupakka-askin hinnalla saa?

Yläkoululaisille suunnattu tehtävä avaa, kuinka paljon tupakkatuotteisiin menee rahaa.
Siirry materiaaliin
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Seksuaalinen hyvinvointi

Tunnin sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa sekä toimimista terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla. Oppilas...

Siirry materiaaliin
Videot / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Näin tunnistat nikotiiniriippuvuuden

Fressiksen videolla kerrotaan, mitä nikotiiniriippuvuus tarkoittaa ja mistä sen tunnistaa?
Siirry materiaaliin
Videot / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Fressiksen videolla kerrotaan tupakoinnin lopettamisen hyödyistä oman terveyden kannalta.
Siirry materiaaliin
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Hyvinvointi ja arkirytmi

Tunnin sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista omassa kouluyhteisössä, sekä toimimista terveyttä...

Siirry materiaaliin