Yläkoulu

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja terveystiedon opetuksessa

FressisEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteiisin liittyviä teemoja yhdessä nuorten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla opetussuunnitelmassa määritellyn terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus. Lue lisää opetussuunnitelmasta.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat hyödyntää valmiita tuntisuunnitelmia, poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen sekä hyödyntää sivuston videoita ja tietopaketteja opetuksen tukena.


Tehtävät

Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta.

Lue lisää

Tuntisuunnitelmat

Tuntisuunnitelmia yläkoulun terveystiedon opetukseen.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu yläkoulun opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää