Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy eri ikäkaudet huomioiden

Kun lapsi on alakouluikäinen

Tavallisimmin tupakkatuotteita kokeillaan 14- 16 vuotiaana, mutta joskus jopa alle 10-vuotiaana. Keskustelu tupakka- ja nikotiinituotteista tulisikin aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin kokeilut ovat edes alkaneet.

Lapsen itsetunnon ja oman ajattelun vahvistaminen suojelee häntä myös tupakka-ja nikotiinituotteiden käytön aloittamiselta.

Lapset ovat uteliaita, ja he kiinnostuvat erilaisista asioista. Kun lapsi kiinnostuu tupakka- ja nikotiinituotteista, hän voi kysellä ja ihmetellä asiaa. Tällöin aikuisen on hyvä olla hereillä, jottei oiva tilaisuus keskustelulle mene ohi. Lapsen kiinnostuneisuutta ei tule tuomita, vaan suhtautua siihen luottamuksenosoituksena aikuista kohtaan.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Mitä voin tehdä?

 • vahvista lapsen asennetta, tietoja ja taitoja kieltäytyä
 • hanki tietoa tupakasta/nuuskasta/sähkösavukkeista eli vapeista/nikotiinipusseista esimerkiksi nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta
 • keskustele siitä, miksi ihmiset käyttävät tupakka- ja nikotiinituotteita
 • keskustele ryhmäpaineesta eli kaveriporukan vaikutuksesta ja siitä, miten konkreettisesti voi kieltäytyä tupakasta, jos esimerkiksi kaverit tarjoavat tupakkaa. Voitte yhdessä lapsen kanssa harjoitella, miten kieltäytä, jos joku tarjoaa tuotteita.
 • kysy lapselta, mitä mieltä hän on tupakka- ja nikotiinituotteista
 • ole johdonmukainen ja selkeä omissa mielipiteissäsi
 • painota nikotiinittomuuden hyötyjä
 • rohkaise lasta harrastuksiin, ne suojelevat tupakka- ja nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamiselta

Tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitat

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Kun lapsi on yläkouluikäinen

Yläkouluun siirtyminen on tupakka- ja nikotiinituotteiden kannalta kriittistä aikaa: tuotteiden käyttökokeilut lisääntyvät selvästi tässä ikävaiheessa. Ikävaiheeseen kuuluu riskien otto. Kaverit alkavat merkitä yhä enemmän.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön avulla nuori voi hakea hyväksyntää kaveriporukassa. Päihteiden käyttö saa sopimaan porukkaan. Positiiviset tunteet, kuten jännitys, hauskuus, yhteenkuuluvuus ja päihtymisen tunne houkuttelevat käyttämään tupakka- ja nikotiinituotteita.

Miksi nuoret käyttävät tupakka- ja nikotiinituotteita?

Huoltajien on syytä päivittää tietonsa tupakka- ja nikotiinituotteista viimeistään tässä vaiheessa. Nuorta kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja pyrkiä pitämään keskustelu avoimena, jotta pysyy perillä nuoren maailmassa tapahtuvista asioista.

Avoin keskustelu nuoren kanssa ei tarkoita kaiken jakamista, eikä varsinkaan kaiken hyväksymistä. Huoltajan tehtävä on kertoa, miltä asiat näyttävät aikuisen näkökulmasta ja kertoa selkeästi, ettei hyväksy tupakka- ja nikotiinituotteiden tai muutakaan päihteiden käyttöä. Nuoren täytyy tietää, mikä huoltajien kanta asiaan on.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Nuuskan käyttö Suomessa

Mitä voin tehdä?

 • ole kiinnostunut nuoren vapaa-ajan vietosta; missä, mitä, kenen kanssa?
 • hanki tietoa tupakasta/nuuskasta/sähkösavukkeista (vape)/nikotiinipusseista esimerkiksi nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta
 • keskustele nuoren kanssa siitä, käyttääkö hänen kavereistaan kukaan tupakka- ja nikotiinituotteita
 • rohkaise nuorta harrastuksiin, ne suojelevat tupakka- ja nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamiselta
 • pyri vaikuttamaan harrastustoiminnan järjestäjiin, jotta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttökielloista pidetään tiukasti kiinni
 • jaa kokemuksiasi muiden nuorten huoltajien kanssa, ota tarvittaessa yhteys myös kouluun
 • voit miettiä yhdessä nuoren kanssa, kannustaisiko jokin palkinto nuorta pysymään nikotiinittomana

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Sarjakuva vanhemmille siitä, miten lapsen tupakkatuotteiden käyttöön suhtaudutaan.