Alakoulu

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ikätasoon sopivalla tavalla

FressisEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Teemaa on mahdollista käsitellä laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta sekä osassa tehtävistä suoremmin tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyen.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja ja videoita opetuksen tukena. Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.


Tehtävät

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: terveystottumukset, itsetunto ja lapsi ryhmässä, lapsen elinympäristö sekä media ja tupakkatuotteet.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu alakoulun opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää