Alakoulu

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ikätasoon sopivalla tavalla

FressisEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Teemaa on mahdollista käsitellä laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta sekä osassa tehtävistä suoremmin tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyen.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja ja videoita opetuksen tukena. Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.


Tehtävät

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: terveystottumukset, itsetunto ja lapsi ryhmässä, lapsen elinympäristö sekä media ja tupakkatuotteet.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu alakoulun opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Alakoululle suunnattuja materiaaleja

Videot / Alakoulu, Yläkoulu

Miten tupakka vaikuttaa ympäristöön?

Animaatio: miten tupakkatuotteet vaikuttavat ympäristöön?
Siirry materiaaliin
Tehtävät / Alakoulu

Draamaharjoitus alakouluun: Rohkeus sanoa EI!

3. - 6.-luokkalaisille suunnattu tehtävä vahvistaa itsetuntoa ja kykyä kieltäytyä tupakkatuotteista.
Siirry materiaaliin
Videot / Alakoulu

Puhtia päivään

Animaatio kehottaa lapsia aktiiviseen ja terveelliseen elämään.
Siirry materiaaliin
Tehtävät / Alakoulu

Hyvät ja pahat hajut

1. - 2.-luokkalaisille suunnattu tehtävä opettaa tekemään havaintoja ympäristöstä.
Siirry materiaaliin
Tietopaketit

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön syyt

Artikkeli avaa syitä sille, miksi nuoret alkavat käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita.
Siirry materiaaliin
Tehtävät / Alakoulu, Yläkoulu

Tupakka- ja nikotiinituotteet, ryhmäilmiö ja sosiaalinen media

3. - 6.-luokkalaisille suunnattu tehtävä opettaa näkemään, millaiset asiat sosiaalisessa ympäristössä ja mediassa vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen.
Siirry materiaaliin