Alakoulu

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ikätasoon sopivalla tavalla

FressisEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja opetuksen tukena. Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.

Teemaa on mahdollista käsitellä laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta sekä osassa tehtävistä suoremmin tupakka- ja nikotiinituotteiden kautta.


Tehtävät

Tehtävät pohjautuvat perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Videot

Olemme koonneet materiaaleihin alakoulun opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää