4. #Snusmyter– ett kunskapstest

#Snusmyter – ett kunskapstest

Vad vet du om snus? Testa dina kunskaper med ungdomarna och tävla om poängen! Testet kan även användas på föräldrakvällar. En öppen och konstruktiv diskussion om snusanvändning och dess skadeverkningar kan hindra unga från att börja snusa och sporra dem som vill sluta använda snus.

Gå till #Snusmyter -kunskapstestet här.

För fler tester relaterade till nikotinprodukter och hälsa, besök Fressis.fi (på finska).